Matiestemme

Jo-Ann Strauss

Alumna van Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe


“Suid-Afrika het baie entrepreneurs nodig en ons moenie net elkeen mik vir ‘n groot salaris nie, maar ook dink hoe ons geleenthede vir ander kan skep.”

Jo-Ann Strauss het as klein dogtertjie daarvan gedroom om die wêreld te regeer en ‘n koningin te wees.

Vandag is sy ‘n suksesvolle besigheidsvrou, televisie-aanbieder, voormalige Mej Suid-Afrika, eggenoot en ma van 2 (binnekort 3) … haar kinderdrome het in ‘n groot mate waar geword. “Ek eet nie elke dag sjokolade en raak nie vet nie al het ek dit gedroom as klein dogtertjie,” skerts sy. Maar daar was baie hoogtepunte en drome wat verwesenlik is.

Om op direksies te dien waar sy ‘n bydrae lewer en waar sy ook by mense na wie sy opkyk leer, is vir haar ‘n groot voorreg. Op Media24 se direksie het haar pad weer met dié van prof Rachel Jafta gekruis en op die adviesraad van die Universiteit Stellenbosch Besigheidskool, met prof Stan du Plessis. Sy het by albei klas gehad as Matie-student en het nooit kon dink dat sy ooit saam met hulle sou werk nie. Die belangrikheid daarvan om goeie netwerke op te bou as student is hierdeur beklemtoon.

Sy het haar BComm-graad met nuwe motivering voltooi na ‘n jaar se onderbreking om haar verpligtinge as Mej Suid-Afrika na te kom. “Student-wees was vir my ‘n ongelooflike ervaring. Op Stellenbosch het ek geleer wat dit beteken om te sêr en ek is baie bly dat ek die koshuislewe (in Minerva) ook kon ervaar.” Alhoewel vandag se studente in ‘n informasie-ekonomie leef en baie meer bronne tot hul beskikking het, sê Jo-Ann dat elkeen steeds verantwoordelik is vir hulself en nie moet verwag dat ‘n dosent hul suksesvol moet maak nie.

“Suid-Afrika het baie entrepreneurs nodig en ons moenie net elkeen mik vir ‘n groot salaris nie, maar ook dink hoe ons geleenthede vir ander kan skep.”

Haar ouers se belangstelling en betrokkenheid in haar as kind en jong volwassene was een van die sleutelkomponente in haar sukses op verskillende terreine. “My ouers het met my gesels en uitgevind wat my opgewonde maak – hulle het nie net vir my gesê wat ek moes gaan doen nie. Ek het nie grootgeword met baie geld nie, maar met baie liefde.” ‘n Hegte gesin is vir haar van groot waarde en daarom ‘n baie hoë prioriteit en sy bestuur haar besige skedule só dat sy genoeg tyd inruim vir haar gesin.

“Ek is baie geseënd en dankbaar oor die paadjie wat ek tot dusver geloop het en ek werk hard dat dit so kan voortgaan.”

- Deur Elbie Els -