Facilities

English to follow
Scroll to English version

Beste Voornemende Goldfielder

Goldfields is sekerlik een van diè mooiste koshuise op Stellenbosch met sy eie unieke karakter en geskiedenis. Wat ons koshuis so uniek en anders maak is juis die feit dat daar nie lang, donker, morbiede gange is soos by meeste ander koshuise nie. Hier is losstaande blokke met vier dubbel- en vier enkelkamers per blok. Elke vloer het ook sy eie kombuisie en sitkamer met stoele en ‘n tafel wat gebruik kan word as bymekaarkomplek of om sommer in groepsverband te swot. Daar is ook een yskas per blok op elke vloer beskikbaar.

Hier volg nou meer agtergrond oor sekere aspekte aangaande die alledaagse lewe hier by Goldfields.

Wasgeriewe (vir wasgoed)

Goldfields beskik oor goeie wasgeriewe waar u as student u eie wasgoed kan was. Daar word natuurlik automatiese wasmasjiene verskaf asook tuimeldroërs. Beide hierdie geriewe werk met jou studentekaart. Reeds vroeg in die nuwe jaar kan u ‘n kwota laai by Admin A. Elke keer as jy wil was of u klere wil droogmaak, trek u eenvoudig die studentekaart deur die kaartleser wat langs die masjien geïnstalleer is. U hoef dus nie elke keer kontant te betaal nie.

Skoonmaakdienste


Die maatskappy wat deur die US aangestel is om ons koshuis skoon te maak is RoyalServe Cleaning. Hulle verrig daagliks ‘n essensiële taak en sorg dat Goldfields altyd skoon en netjies is. Die lekkerte van die stelsel is dat jy nie eens jou eie kamer hoef skoon te maak nie. Alles word vir jou gedoen. U kamer word twee keer per week skoongemaak, op verskillende dae afhangende van die blok waarin u woon. Laasgenoemde sluit in die uitvee en was van die kamervloer, die afstof van die meubels. U kamerdrom word daagliks leeggemaak. Verder word die badkamers en leefareas ook op ‘n daaglikse basis skoongemaak.

Kosvoorsiening


By Goldfields word ons kos voorsien deur RoyalMnandi, ‘n groot voedselvoorsiener en leier in die veld. Hulle voorsien drie maaltye per dag. Daar is vasgestelde spyskaarte vir elke dag en u moet twee dae vooruit vir ‘n spesifieke maaltyd bespreek. Die bestelling geskied ook elektronies deur middel van die internet, of op die rekenaar by die eetsaal. Daar sal ook tydens die verwelkomingsprogram aan u verduidelik word hoe om ‘n koskwota te laai en hoe om die bestellings te plaas.

Royal Mnandi voorsien lekker kos aan vegetariërs en aan diegene wat weens hul geloofsoortuiging nie vark eet nie. Afgesien van die gewone maaltye word daar ook op spesiale bestelling pizzas, burgers en gesondheids-pakkette aangebied.

Die etensure is soos volg:

Maandag – Vrydag Saterdag Sondag*
Ontbyt: 07:20 – 08:30 08:00 – 08:30 08:30 – 09:00
Middagete: 12:30 – 13:30 12:30 – 13:30 12:30 – 13:30
Aandete: 18:00 – 19:00 17:00 – 18:30 17:00 – 18:30

* Elke tweede Sondag word die oggend- en middagete vervang met ‘n brunch wat om 11h00 bedien word.

Deli

Daar is tans ‘n deli weeksdae van 09:00 tot 18:30 waar mens versnaperings en vars toebroodjies kan koop met kontant of op jou studenterekening.

Instandhouding

Die afdeling Instandhouding sorg dat ons blokke heel bly en dat alles in ‘n werkende toestand is. Sou jou kamerlig breek of jou deurslot sukkel so ‘n bietjie om oop te sluit word personeel van Instandhouding uitgestuur om na jou probleme om te sien en dit te kom regmaak teen geen ekstra koste nie!

Ontspanning

Wat ontspanning betref, bied Goldfields heelwat. Daar is twee tennisbane wat die eiendom van die koshuis is en ‘n groot sportveld agter ons vir verskeie sportsoorte. Die Metlife sentrum, bied ook ‘n tafeltennis-tafel, ‘n TV kamer met DSTV toegerus is, en ‘n koeranthoek.
Vir die mense wat smaak na ‘n laatagtermiddag braai, is Samekoms die ideale plek.
Met ‘n vleisie op die vuur en die regte geselskap kan dit ‘n baie aangename kuierplek wees.

Pos

Die pos wat by Goldfields afgelewer word, word deur die Suid-Afrikaanse Poskantoor gedoen. Daarna word dit gesorteer en versprei deur eerstejaars, wat op diens is, en afegelewer na die spesifieke inwoners. As daar ‘n afskrif vir ‘n pakkie ontvang word, kan dit afgehaal word by die Matieland-tak van die poskantoor.

Meubels in die kamers

Alle kamers, hetsy enkel of dubbel, word toegerus met ‘n bed met matras, lessenaar, stoel, vullisdrom, gordyne, boekrak, aansteekbord en klerekas vir elke student. Daar word egter van elke Goldfielder verwag om al die bogenoemde meublement goed op te pas sodat toekomstige studente ook hierdie voorreg kan geniet.

Sekuriteit en veiligheid van studente


Toegang tot ons hele perseel en blokke word slegs verleen met u studentekaart. Elke deur is toegerus met ‘n elektroniese kaartleser wat slegs toegang tot geboue verleen indien u kaart deur die databasis herken word. Verder is daar ook deurwagte en word ons perseel saans deur G4S (‘n eksterne sekuriteitsmaatskappy) gepatrolleer. Elke kamerdeur kan met ‘n slot gesluit word. Die gewone staproete tot by Goldfields vanaf kampus vorm ook deel uit van die US se Groen-Roete. Die USBD patrolleer hierdie roete bedags en saans asook die res van kampus.

Netwerkpunte in koshuiskamers

Elke kamer by Goldfields is toegerus met ‘n netwerkpunt per student. Laasgenoemde verskaf vinnige toegang tot die internet en die US se intranet. Sodoende kan u e-pos en kursus notas vanaf die internet trek sonder dat u die kamer hoef te verlaat. Die aktivering van u netwerkpunt moet egter by die IT-studentesentrum gedoen word in Joubertstraat. Daar is egter ook ‘n nominale fooi hieraan verbonde.

Studie hulpmiddels

Goldfields is baie besorgd oor sy akademiese prestasie van sy inwoners en om dit te bewerkstellig is daar ‘n studiekamer voorsien.
Tydens toetsweke en eksamens word daar 24-uur se stiltetye ingestel.

Elke eerstejaar word ook van ‘n mentor voorsien om te help met probleme wat hy/sy ondervind met akademie asook die studentelewe.

Die Metlife-sentrum het ook ‘n rekenaar, om voorsiening te maak vir diegene wat nie toegang tot ‘n rekenaar het van hul kamer nie.
Asook ‘n drukker wat gebruik kan word om notas of take mee te druk.

Voertuigparkering

Goldfields is toegerus met ‘n geteerde parkeerterrein wat voertuie kan huisves.Inwoners met voertuie word verplig om ‘n fooi van R10 per jaar te betaal vir die onderhoud vir die verf op die parkeerterrein.

Let asseblief op dat as gevolg van die tekort aan die beperkte parkeerarea word EERSTEJAARS NIE TOEGELAAT OM HUL EIE VOERTUIG TE BRING NIE.

Om die universiteit se parkeerareas te gebruik word ‘n nominale fooi gehef van R528. Deur hierdie fooi te betaal word u voertuig ook geregistreer by die USBD. ‘n Disket word ook aan u voorsien om in u motor aan te bring. Let wel dat indien u besoekers ontvang met voertuie hoef u nie vir hulle te betaal nie. Die parkeerfooi is slegs van toepassing indien u ‘n permanente staanplek vir u voertuig wil hê by Goldfields. Die fooie word deur die universiteit vasgestel en is dieselfde vir alle koshuisstudente.

Ek hoop dat die bogenoemde darem meer lig werp op u vrae oor Goldfields. Dis werklik ‘n lekker koshuis, dié soort plek waar u nuwe vriende kan maak, maar ter gelyke tyd ook u eerste tree kan gee in die grootmenswêreld.

Goldfields-groete,

Rowan Page

Goldfields Primarius 2014/15

*****


Dear Prospective Goldfielder

Firstly, I would like to heed you a warm welcome to our website and thank you for considering Goldfields as your new home away from home.

Goldfields is probably one of the most beautiful residences on Stellenbosch Campus with its own unique character and history. One of the key factors responsible for our distinctiveness is the fact that there are no long, dark and morbid passage ways, thus setting us apart from most other res’s.

Here we have independent blocks forming a quad, each with four double and four single rooms. Each floor is equipped with its own kitchen and refrigerator, a bathroom and its own fully furnished common area. This area is often used for social gatherings, block meetings or the formation of study groups.

Furthermore, below you will find some background information regarding certain aspects of everyday life at Goldfields.

Washing Facilities

Goldfields has to its disposal, modern washing facilities where you as student have the freedom to do your own laundry. This facility includes both automatic washing machines as well as tumble dryers, both work using your student card which can be topped up with quota from the start of the year at Admin A. Simply swipe your student card through the card reader that is installed above the machine to activate it. You will therefore not be required to pay cash when using these machines.

Cleaning Services


The company appointed by the University, namely, RoyalServe Cleaning has been assigned to the essential task of keeping Goldfields neat and tidy at all times. The joy of this system is that you hardly need to worry about keeping your room clean as most of it gets done for you – twice a week. The specific days that your room gets cleaned differs from block to block. This service includes the sweeping and cleaning of floors, dusting of furniture and emptying the bins. Furthermore, both bathrooms and common areas are cleaned once a day.

Food Provision and Meal Times


Goldfields is catered by RoyalMnandi, a major food service provider and a leader in the industry. They will provide three meals per day, each of which should be booked at least two days in advance. These bookings can be made via the internet, the university’s intranet, or simply by using the PC at the dining hall. This is a simple procedure and will be explained again during the Welcoming Program.

RoyalMnandi not only provide both healthy and tasty food, but they also take into consideration the needs of those who require special food diets. They provide a vegetarian option and for those who – due to personal preference or religion – are obliged to avoid pork. An alternative pork-free option is available at no extra cost.
Other options include: Burgers, pizzas and health-packages.

Meal times are as follows:

Monday – Friday Saturday Sunday*
Breakfast: 07:20 – 08:30 08:00 – 08:30 08:30 – 09:00
Lunch: 12:30 – 13:30 12:30 – 13:30 12:30 – 13:30
Supper: 18:00 – 19:00 17:00 – 18:30 17:00 – 18:30

* Every second Sunday breakfast and lunch are substituted with a brunch that is served at 11h00.

Deli

There is currently a deli which is open between 09:00 till 18:30. At this deli you can purchase fresh homemade sandwiches (which can be toasted as well), soda’s and energy drinks, chips and chocolate, etc…
All of these items can be purchase with cash or your student card (by loading a deli quota).

Maintenance

The Maintenance-team ensures that Goldfields remains in good condition and that everything in it is kept in a working condition. In the event that say, the fuse of a light bulb in your room is faulty or a lock gets jammed, simply inform the relevant block HK who will inform the maintenance team who will send a member of their staff to ensure that the issue is being rectified.

Relaxation and Recreation

As far relaxation is concerned, Goldfields has quite a bit to offer: Two tennis courts (property of Goldfields) and two very large sports fields next to our residence, namely Lentelus, to our disposal. The Metlife Centre offers table tennis facilities, a TV room with DSTV and also a News-Corner.

If you are planning to have a braai with a few of your buddies, then Samekoms is the best place to have it.

Postage

All post is delivered to Goldfields by the South African Postal Service and then distributed to the residents by the first years on duty. All parcels that are sent and require for the addressee to pick up in person or show identification must be picked up at the Matieland Branch of the post office.

Furniture in Rooms

All the rooms (single and double) are fitted with a bed with a mattress, desk, chair, dustbin, notice board, a pair of curtains, a bookshelf and a wardrobe for each student. It is expected that each student will look after the above-mentioned furniture so that future Goldies will also enjoy these privileges.

Safety and security of students


Access to all the blocks and open areas are made possible (only) with your student card. Each door is fitted with an electronic card reader which will only grant access if your card is recognized by the university’s database. Our premises are also patrolled by an external security company, namely G4S, throughout the day. Each and every room is also fitted with a locking mechanism. Students must note that they must buy padlocks for this purpose. The walk paths to Goldfields also forms part of the Universities Green-Route. The USBD patrols this path throughout the day and night including the rest of campus.

Network points in rooms

Each room has an network port for each student, which connects your computer to the internet. This point can be used for fast internet access as well as the intranet of the university. You can therefore access your notes electronically and read your e-mails without leaving your room. The activation of the network point must be done at the IT-Student Center in Joubert Street. A small levy is charged for this service.

Study necessities

Goldfields cares very much for its resident’s academic performance and to maintain it there is a studyroom allocated for when you need a quiet atomsphere.

During test week and exams 24-hour quiet time rule is being implemented.

Every first year is provided with a mentor to help with problems related to academic and also his/her student life in general.

The MetLife-center also has a computer, for those who don’t have access to one from their room.
Also a printer is available to use for printing notes, essays, report, etc.
The printer also works with a quota (as well the rest of campus) but this service will be explained when the first years arrive.

Student parking


Goldfields has a parking area for students with vehicles. Residents with vehicles are also required to pay a small fee of R10 per year to the HK for the maintenance of parking bay numbers etc. Please also take note that FIRST YEARS ARE NOT ALLOWED CARS due to the lack of parking space at Goldfields.

To reserve a parking area for a year a fee is charged of R528. With this payment your vehicle is registered at the USBD. A small disc is issued by the USBD that must be fitted to your windscreen (just like an ordinary registration disc).
Note that the parking fee is the same for all residence-students, notwithstanding the residence you are placed in.

I hope that you find the above information helpful and that it answers most of your questions. Goldfields is a vibrant hostel, a place where you make new friends but also start your path to adulthood and the inevitable working environment.

Goldfields-regards,

Rowan Page

Goldfields Primarius 2014/15

3 Comments

  1. I am doing my A levels this year and am from Zimbabwe. I will be applying to University of Stellenbosch for 2017 intake in BSc Chemistry. I am busy looking at the available reses on campus.

  2. I am currently doing my A levels in Zimbabwe. I will be applying to University of Stellenbosch, for the 2017 intake, for a BSc chemistry degree.

  3. My daughter, student no. 20085907, is studying for a BAcc at Stellenbosch University. She is staying this year at Rozenhof Residence, but has been told that she has to vacate by year-end, due to the res being taken over for sports students, only. She is interested in moving to Goldfields next year (2017). Please could you confirm if there is a slightly higher chance of her getting in if she’s a 2nd year student? She does not mind sharing.

    Thank-you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha *