MAD2

MAD2 (Making a Decision to Make a Difference) is die nuwe naam vir JOOL. MAD2 word aan die begin van elke akademiese jaar gehou ten bate van Maties Gemeenskapsdiens, 'n nie winsgewende organisasie, wat aktief betrokke is by verskeie weldadigheidsprojekte regoor die Wes-Kaap. Die primêre doel van Heemstede Dameskoshuis is om hierdie projekte te ondersteun deur initiatief te neem en ons studente te motiveer om entosiasties deel te neem.

Ongeveer 25000 mense woon jaarliks die MAD2 aktiwiteite by. Die grootse aktiwiteite wat gedurende die MAD2 week plaasvind is Bondelsport, Clusterdag, Vensters, die straat optog "March for madness" en die MGD dag.

Aangesien blikskud gekanselleer is, is ons hoofdoel om geld in te samel deur donasies en borge. Ons het ook elke jaar 'n kuslangse MAD2 -toer om geld in te samel. Donasies en borge, asook die geld wat op ons MAD2 -toer ingesamel word, word aangewend om die nuwe MAD2 aktiwiteite te befonds en bemark. Na afloop van MAD2 word 'n geldelike bydrae aan Maties Gemeenskapdiens gemaak.


MAD2 (Making a Decision to Make a Difference) is is the new name for RAG. The University of Stellenbosch annually holds MAD2 for the benefit of Maties Community Service, a non-profit organisation of the University, actively involved in various welfare projects throughout the Western Cape. The primary goal of Heemstede Ladies Residence is to support such projects through, firstly taking initiative and secondly the enthusiastic participation of our students.

More than 25 000 people attends the MAD2 festivities yearly. During MAD2, students participate in a range of exciting activities, of which the greatest attractions are "Bondelsport", Clusterday, "Vensters", the Street Parade "March for madness" and the MGD day.

Due to the fact that "Blikskut" is not permitted, our mail sorce of income is sponsers and donations. Our main initiative is our annual MAD2 -tour along the coast where we collect money. Donations and sponsers as well as the money colected in our MAD2 -tour is used to fund and market the activities taking place during MAD2. At the end of MAD2 a financial contribution is made to Maties Community Service.

 
GC Designs - Admin - © 2015 Heemstede
FVTECHBLOG0808
Banner