MAD2

MAD Groep

MAD Groep

MAD2 (voorheen bekend as JOOL)

“MAD2 in die algemeen is ‘n lekker tyd vir eerstejaars en seniors van Hippokrate. Gedurende hierdie tyd is die ontmoet eerste jaars ander ander studente van Stellenbosch en leer ook mekaar beter ken.”

Die begin van jaar word gekenmerk deur Die begin van die jaar word gekenmerk deur die feestelikhede en aktiwiteite wat gepaard gaan met MAD2 of soos dit is bekend gestaan het tot 2011 JOOL. Hippokrates het voorheen gekompeteer as deel van die Tygerberg-kluster, maar sedert 2010 het ons begin om deel te neem op ons eie deur te skakel saam met een van die universiteit se dames koshuise in Stellenbosch. Ons het hierdie jaar saam met Lydia geskakel.

Met die naamsverandering van JOOL tot MAD2 het die tipe en struktuur van die aktiwiteite verander, en die veranderinge breë mediadekking geniet. (Om meer te lees oor die veranderinge van JOOL/MAD2 gaan na: http://www0.sun.ac.za/diematie/archive/2011/2011-09-21.pdf ). Een van die groot veranderinge wat gepaard gaan met die naamverandering is die fokus op gemeenskaps betrokkenheid. Die belangrikste doel van MAD2 is om vir die eerste jaar aan die universiteit te verwelkom word en ook by Hippokrates. Die MAD2 tydperk in ‘n Tygerberg-kampus koshuis is ietwat anders as by ‘n hoofkampus koshuis, omdat al die seniors het reeds begin met hul akademiese jaar. So anders as op Stellenbosch-kampus het die eerste jaars reeds kontak met die seniors sedert dag een.

Gedurende MAD2 neem die eerstejaars in die oggend ‘n bus na Stellenbosch vir MAD2 verwante aktiwiteite. Een van die belangrikste gebeurtenisse op die agenda van MAD2 is Vensters en baie tyd word spandeer aan die voorbereiding vir Vensters. Terwyl die eerste jaar oefen virVensters of deelneem in die ander MAD2 aktiwiteite, is die seniors of besig om die verhoog te bou vir Vensters, verf die agtergrond vir die Vensters of te finaliseer die choreografie vir die Vensters danse.

MAD2 in die algemeen is ‘n lekker tyd vir eerstejaars en seniors van Hippokrate. Gedurende hierdie tyd is die ontmoet eerste jaars ander ander studente van Stellenbosch en leer ook mekaar beter ken.


MAD2 (previously known as JOOL)

“The main aim of MAD2 is for the first years to be welcomed to the university and also to Hippokrates.”

The beginning of the year is marked by the festivities and activities that accompany MAD2 or as it has been known until 2011 JOOL. Hippokrates used to compete with the Tygerberg cluster, but since 2010 we have started taking part on our own by spading with one of the universities’ ladies residencies in Stellenbosch. This year we spaded with Lydia. With the name change of JOOL to MAD2 so has the structure and the type of the activities changed, and the changes enjoyed broad media coverage. (To read more on the changes of JOOL/MAD2 go to: http://www0.sun.ac.za/diematie/archive/2011/2011-09-21.pdf ). One of the major changes associated with the name change is the focus on community involvement.

The main aim of MAD2 is for the first years to be welcomed to the university and also to Hippokrates. The MAD2 period in a Tygerberg campus residency is somewhat different to a Stellenbosch residence because all of the seniors have already begun with their academic year. So unlike op Stellenbosch campus first years have contact with seniors since day one.

During MAD2 the first years take a bus in the mornings to Stellenbosch for activities. One of the main events on the MAD2 agenda is Vensters and a lot of time is spend on rehearsals for Vensters. While the First years are rehearsing or taking part in other MAD2 activities, the seniors build the stage for Vensters, paint the backdrop for Vensters or finalize the choreography for the Vensters dances.

MAD2 in general is a fun time for first years and seniors of Hippokrates and during this time first years meet other Students from Stellenbosch and also get to know one another.

Leave a Reply