Culture

Hippokrates Kultuur

Hippokrates Kultuur

Hippokrates Kultuur

“By Hippokrates is ons trots op ‘n ryke geskiedenis op grond van Kulturele deelname en prestasies oor die 36 jaar van bestaan.”

By Hippokrates is ons trots op ‘n ryke geskiedenis op grond van Kulturele deelname en prestasies oor die 36 jaar van bestaan. Danksy Hippokrates se diverse inwoners kan ons, nie net op Stellenbosch nie, maar ook landwyd deelneem op kultuurvlak. Hippokrates neem jaarliks deel in die Universiteit van Stellenbosch se Toneelfees, Massasêr en Kleinsêr kompetisies, en kan trots wees op ‘n baie indrukwekkende lys van prestasies oor die jare. Die Hippokrates Mans Kleinsêr het die Stellenbosch Kleinsêrfees al 9 uit die 15 keer wat dit al gehou is, gewen en nasionaal gaan deelneem. Ons Dames Kleinsêr is ook besig om vinnig veld te wen. By Hippokrates word deelname aan Kulturele aktiwiteite as baie belangrik geag, en dis tradisie om vanaf eerstejaar betrokke te wees hierby.


Hippokrates Culture

“Hippokrates prides itself on a rich and fruitful history of cultural involvement.”

Hippokrates prides itself on a rich and fruitful history of cultural involvement. Owing to the wide variety of backgrounds its residents bring to the table, it is firmly grounded as a top contender, not only within Stellenbosch, but in the national arena. The residence is an annual participant in the university’s ‘Toneelfees’, ‘Massasêr’ and ‘Kleinsêr’ competitions, and lays claim to a fantastic track record therein. The Hippokrates Manssêr has won the Stellenbosch ‘Kleinsêrfees’ 9 out the 15 times it has been hosted at the university, going on to compete nationally, and since it became a mixed residence in 2008, the Damessêr has also begun to make a name for itself, adding to the Hippo brand. Participation is actively encouraged and undertaken by residents, and from first year onwards, there is a strong tradition of involvement.

Leave a Reply