Social

Hippokrates Sosiale Geleenthede

Hippokrates Sosiale Geleenthede

Hippokrates Sosiale Geleenthede

“Ons HuisFondsDans is ‘n meer informele geleentheid om geld in te samel vir Huisdans. Tydens hierdie geleentheid trek ons aan volgens ‘n sekere tema en kan on sons kreatiewe kante ‘n bietjie uitleef.”

Almal weet watse belangrike rol ontspanning speel in die lewens van gebalanseerde studente soos die inwoners van Hippokrates. As mens hard wil werk en wil presteer in sekere goed, moet mens tyd afknyp vir welverdiende ontspanning en sosiale interaksie.

Dit is juis wat maak dat Hippokrates se inwoners balans kan handhaaf: Sosiale Interaksie. Dit vind plaas in verskeie vorms by Hippokrates – daar is sowaar iets vir elkeen. Een van die geleenthede wat elke nou en dan gehou word is ons eie Hippo Klubkuiers, waar inwoners en sommige mense van elders op kampus lekker saam kuier in die Hippo Klub.

Daar is ook formele geleenthede soos die jaarlikse hoogtepunt, Hippo Huisdans, waar ons onsself netjies aantrek en lekker eet om die jaar saam te vier.

Ons HuisFondsDans is ‘n meer informele geleentheid om geld in te samel vir Huisdans. Tydens hierdie geleentheid trek ons aan volgens ‘n sekere tema en kan on sons kreatiewe kante ‘n bietjie uitleef.

Ons InNaweek, nog een van die vele hoogtepunte, word twee keer per jaar gehou. Tydens hierdie naweke bly almal oor in die koshuis, en word daar ‘n verskeidenheid sosiale geleenthede gehou, onder andere die bogenoemde HuisFondsDans asook ‘n kareoki-aand in die naby-geleë Gringo’s pub. Tydens InNaweek neem ons ook aan verskeie mini sport toernooie deel in seksieverband. Die Hippokrates musiekgroep, Ganic FFFFF, skop hierdie InNaweke gewoonlik af met ‘n vertoning, en dit word afgesluit met Huiskerk op die Sondag van die betrokke naweek.

Vir almal wat in Hippokrates woon is “Familie-tyd” ‘n baie belangrike konsep. Hierdie is informele kontaksessies waartydens inwoners in gangverband middagete saam geniet of selfs net sit en gesels in hul koffiekroeë. Dis die perfekte tyd om nader aan mekaar te groei en mekaar beter te leer ken.

Dan is daar nog die jaarlikse Poker-aand en die GangGly sessies (waar ons die gang in ‘n baie gladde slippery slide omskep) wat impromptu gereël word.

Buiten al dit, het ons nie net gees op ons eie gronde nie, maar is ons ook ‘n prominente figuur in terme van kampus geleenthede. Hippokrates mis nie die jaarlikse FeesWeek, Hippobraai, Kaas & Wyn, Henne & Hane of Straatfees nie.

Hippokrates is beslis dié plek waar balans gehandhaaf word op die pilare van Akademie, Kultuur, Sport én Sosiale Interaksie.


Hippokrates Social Events

“There are also a number of events on Tygerberg Campus in which we take part annually, such as Kaas & Wyn, Hippobraai, Henne & Hane and Straatfees.”

Everyone knows the important role relaxation plays in having a balanced student career. If you want to continue working hard and succeed in certain things, you should take a little time off for some relaxation and social interaction.

This is the reason why the residents of Hippokrates are balanced students who succeed in almost all of the thing they do: Social Interaction. This can happen in various forms at Hippokrates, and there is something for everyone.

The legendary “Hippo Klubkuiers” are held every now and again. Residents and people from elsewhere on campus come together in the Hippo Klub for a laid-back evening of fun and interaction.
The occasional formal event, like our annual Hippokrates Housedance, let us dress up for a classy function with wine and chandeliers, celebrating the year and its highlights.

Linked to that we also have the “HuisFondsDans”, a more relaxed social event where we gather funds for the Housedance. This is a themed dress-up party, just to add some fun to the mix and stimulate our creative minds.

Our “InNaweek” is an event that we host twice a year. During this event all of the residents stay in the residence over a weekend and we have all sorts of social interactions, including the aforementioned Huisfondsdans, as well as a karaoke evening at a local pub, Gringo’s. We have one in late March, and a follow-up later in the year. During these weekends we also take part in different sports events where we compete in sections against each other. The Hippokrates band, Ganic FFFFFF, normally kicks off the festivities, and house church ends it off.

“Familie-tyd” is a thing that happens during lunch and other off times where we interact in our common room areas while enjoying a meal or just relaxing and interacting with each other.

Poker evenings and “GangGly” (where we convert our corridors into very soapy slippery slides) are often organised impromptu.

There are also a number of events on Tygerberg Campus in which we take part annually, such as Kaas & Wyn, Hippobraai, Henne & Hane and Straatfees.

Hippokrates certainly is a place where balance is kept on the pillars of Academics, Culture, Sport and Social Interaction.

Leave a Reply