Mentors

Mentors

Die Mentors van Hippokrates word met groot sorg uit ‘n poel studenteleiers gekies om as raadgewers aan eerstejaars te dien. Daar word formele onderhoude gevoer om seker te maak eerstejaars beland in die beste hande moontlik.

Elke mentor word formeel opgelei tydens ‘n mentorkursus wat deur die Universiteit van Stellenbosch gehou word. Tydens hierdie kursus word hulle bemagtig met vaardighede om eerstejaars by te staan in die proses van aanpassing by Universiteitslewe en die handhaaf van balans.

Eerstejaars word in groepe gedeel (vyf eerstejaars per mentor) en aan hul mentors voorgestel wanneer hulle die dag by Hippokrates intrek. Daar word van die begin af kontaksessies gehou met mentors om verhoudings te bou, vertroue te skep en eerstejaars gerus te stel. Tydens die verwelkomingsprogram maak die mentors seker van die welstand en vooruitgang van die spesifieke eerstejaars in hul groep.

Hierdie proses hou egter nie op nadat die verwelkomingsprogram verby is nie. Die doel van die program is juis om blywende verhoudings te bou wat lank na eerstajaar steeds voortbestaan.


Mentors Group Fotos

Leave a Reply