Second Years Committee

Second Years Committee Members:
“Sekerlik die belangrikste rol van die tweedejaars komitee is om eerstejaars studente te inspireer om hul leierskappotensiaal te ontwikkel vir groter leierskap posisies soos die Huiskomitee of die Tygerberg Studente Raad.”

Hippokrates se  tweedejaarskomitee is betrokke by ‘n verskeidenheid aktiwiteite wat dwarsdeur die jaar plaasvind en speel ‘n baie belangrike rol in leierskapsontwikkeling in die koshuis. Hierdie komitee, soos die naam aandui, bestaan uit tweedejaarstudente sowel as die HK-lede wat verantwoorderlik is vir tweedejaarstudente.Een van die heel eerste aktiwiteite waar die tweedejaarskomitee betrokke is, is by die jaarlikse fondsinsamelingsprojek, Make a decision to make a difference (MAD2). Tydens die projek skakel die tweedejaarskomitee met die tweedejaarskomitee van die ander koshuis waarmee daar saamgewerk word tydens MAD2. Tydens die aand van die Venstersoptrede is verversings verkoop om verdere fondse te bekom. Verder speel die tweedejaarskomitee ook ‘n belangrike rol tydens die Verwelkomingsprogram waar hulle skakels en ander interessante aktiwiteite vir die eerstejaars reël.Gedurende die jaar verteenwoordig die tweedejaarskomitee die res van die tweedejaars en reël ‘n verskeidenheid aktiwiteite, onder andere die Hippo-ete, danse, kleredrag, skakels en fondsinsamelings.

Enige tweedejaarstudent kan aansoek doen vir die komitee. Aansoekvorms word op die aansteekborde geplaas vir studente wat wil dien op die komitee. Daar word ‘n bekendstellingsgeleentheid gehou waar elke tweedejaarstudent motiveer waarom hy of sy graag op die komitee wil dien. Dit word opgevolg deur ‘n rondte waar daar gestem word. Daar is nie ‘n vasgestelde aantal lede wat op die komitee kan dien nie, maar verkieslik word minder as 10 lede verkies. Deur die toevoeging van die bekendstellingsgeleentheid word die tweedejaarskomitee baie meer ernstig opgeneem en word lede nie gekies op grond van hulle gewildheid nie, maar eerder as toekomstige leiers van Hippokrates.

Sekerlik die belangrikste rol van die tweedejaarskomitee is om eerstejaarstudente te inspireer om hul leierskappotensiaal te ontwikkel vir groter leierskapposisies soos die Huiskomitee of die Tygerberg Studente Raad. Hulle poog om ‘n sterk fondasie te lê sodat hulle voorbereid is vir al die uitdagings wat voorlê.

Leave a Reply