Tuis

Welkom by Huis ten Bosch, Women of Fire.

Huis ten Bosch is een van die kleiner dameskoshuise op die Stellenbosch kampus. Die ongeveer 160 dames wat hier woon, staan bekend as die Dames van Vuur. Elke inwoner doen die naam gestand deur die passie en gees wat hul elke dag openbaar.

Huis ten Bosch rus op 5 huiswaardes, naamlik Respek, Verantwoordelikheid, Kommunikasie, Ingeligte Opinies en Open Mindedness. Ons leuse, Esto Ipsa, beteken verder “Wees Jouself” en dit is juis dié leuse wat ons so uniek maak. Hier kan jy kom nes jy is en die beste ervaar van wat Universiteit jou bied. Huis ten Bosch streef daarna om elke inwoner die geleentheid te bied om hulself uit te leef terwyl hegte vriendskapsbande gesmee word en onvergeetlike herinneringe versamel word. Ons wye reeks van aktiwiteite sluit in: gereelde kultuuraande, sêr, netbal, hokkie en ons eie interne tydskrif, die Boschgasie, om maar ‘n paar te noem.

Dus...as jy ‘n plek soek waar jy net jouself kan wees, ongelooflike vriende sal maak en waar jy die beste Universiteitservaring ooit sal hê, is Huis ten Bosch die plek vir jou!


Welcome to Huis ten Bosch, Women of Fire

Huis ten Bosch is one of the smaller ladies residences on the Stellenbosch Campus. The approximately 160 residents are widely known as the Women of Fire. Each and every resident takes pride in this and it clearly shows in everything they do.

Huis ten Bosch is based on 5 values namely, Respect, Responsibility, Communication, Informed Opinions and Open Mindedness. Our slogan, Esto Ipsa, means “Be Yourself” and this is what makes us so unique. Huis ten Bosch invites you to come as you are and experience the best of what University can offer. We strive to provide each and every resident with the opportunity to be themselves while making life-long friends and unforgettable memories. We have a wide range of activities including regular culture evenings, sêr, netball, hockey and we even have our very own internal magazine, the Boschgasie.

So...if you’re looking for a place to be yourself, make best friends all while having the experience of a lifetime, Huis ten Bosch is the place for you!

 

 

 Facebook