Monthly Archives: September 2012

  • 0

2013 CV Placements

Category : First Years , General News

Congratulations to the 10 ladies who will be part of the Irene family next year!

They have already been personally notified.

Baie geluk aan die 10 dames wie gekies is om deel te wees van die Irene familie volgende jaar!

Hulle is reeds persoonlik inkennis gestel.