Writing resources

Style Guide of the Language Centre (2014)

The Language Centre’s Style Guide is meant to be a hands-on resource with house rules and guidelines on language (with ample examples) primarily for language practitioners who do work in English for Stellenbosch University. Of course, anyone is welcome to use this guide. We have included a chapter on technical tips offering assistance with a variety of functions in MS Word. While we did consult authoritative sources in compiling the Style Guide, we regard this guide as a working document. Therefore we are very happy to receive any comments, suggestions and enquiries – feel free to contact Elzette Hansen (tel. 021 808 9008) in this regard.
Download the Style Guide (744KB) here in PDF format.

Stylgids of the Language Centre (2012)

Die Taalsentrum se Stylgids is bedoel om ’n byderhand naslaanhulp te wees met taalriglyne en huisreëls (met heelwat voorbeelde) veral vir taalpraktisyns wat werk in Afrikaans vir die Universiteit Stellenbosch doen. Enigeen is egter welkom om die gids te gebruik. Ons wy ook ’n hoofstuk aan tegniese wenke wat allerhande hulp met funksies van MS Word bied. Ons het wel gesaghebbende bronne by die opstel van die Stylgids geraadpleeg, maar ons beskou hierdie gids as ’n werksdokument. Kommentaar, voorstelle en vrae is dus meer as welkom – skakel gerus met Susan Lotz (tel. 021 808 4646) in hierdie verband.
Download the Stylgids (856KB) here in PDF format.