Werkersdag

Hierdie dag is histories veral met die ou kommunistiese Oos-Europa geassosieer, waar dit as Meidag bekend staan en waar dit die bydrae van werkers tot die (kommunistiese) gemeenskap gevier het. In kommunistiese lande soos die destydse Sowjet-Unie was dit veral met die tradisionele militere Meidagparade geassosieer met 'n magsvertoon van soldate, tenks, ballistiese missiele, ens. Elders was dit tradisioneel 'n dag vir betogings vir beter lone en werkstoestande. Met die opstel van 'n nuwe Grondwet vir Suid-Afrika na 1994, was daar die aandrang, vanwee die rol wat vakbonde in die vryheidstryd gespeel het, dat 1 Mei ook as die feesdag vir die Suid-Afrikaanse werkers ingestel word. Geniet die vakansiedag en veilig ry vir die wat huis toe gaan!

 

Feedem Menu

sponsors