Skip to main content

Babette Roosenschoon

By December 9, 2016August 25th, 2022Uncategorized @af

Babette Roosenschoon (MMus, LLB) is ‘n tjellis wat plesier put uit ‘n loopbaan as uitvoerder, onderwyser en dosent. Babette beskik oor ‘n MMus-graad in uitvoering wat sy aan die Universiteit van Stellenbosch, onder leidiing van Dalena Roux verwerf het. Haar vroeë vorming as tjellis het ook gebaat by tjellis Human Coetzee aan die NWU-Konservatorium in Potchefstroom. Haar studies is verder voortgesit aan die Mozarteum in Salzburg (Oostenryk), onder die leiding van Heidi Litschauer, en sy het ook nagraadse opleiding aan die Universiteit  van Noord-Texas van wyle Eugene Osadchy en Barok-tjelloklasse van Allen Whear ontvang.

Babette het op 24-jarige ouderdom ‘n tjello-pos aan die Kaapstadse Filharmonie bekom, wat sy vir 8 jaar beklee het, en tot belangrike hoogtepunte gelei het, soos optredes saam met talle internasionale kunstenaars, waar onder kunstenaars soos Joshua Bell, Andrea Bocelli, Mischa Maisky en Sarah Chang.

In 2017 het Babette as deeltydse dosent aangesluit by die Musiekdepartment aan die Universteit van Stellenbosch. Haar benadering tot tjello-onderrig  behels ‘n unieke onderrigfilosofie, met klem op die ontwikkeling van ‘n musiekbewustheid en tegniese kundigheid, beginsels wat haar – danksy haar onlangse verwerwing van die LLB-graad – in staat stel om  ook die musiekindustrie beter te verstaan.

As kamermusikus is Babette lid van Juliet Strykkwartet en ad hoc-lid van die Camerata Tinta Barocca, en tjellis in die Kaapstadse Filharmoniese Orkes.

As lid van die onlangs gestigte Suid-Afrikaanse Strykerstigting  onderneem sy om die saak van samewerking tussen strykers en die ontwikkeling van strykersvaardighede in Suid-Afrika te bevorder.

Close Menu