Skip to main content

Joshua Frank

By April 16, 2020April 28th, 2020Uncategorized @af

Joshua Frank het ’n meestersgraadstudie in Musiekwetenskap aan die Universiteit van Stellenbosch in 2019 voltooi, en die volgende jaar ‘n deeltydse doseerpos aan hierdie inrigting aanvaar. Sy hoof-navorsingsbelangstelling is die empiriese studie van musikale emosies, wat ook by geleentheid aspekte van die evolusionêre oorspronge van musiek en aspekte van Barok-uitvoeringspraktyk insluit.

Frank se voorgraadse studies was gefokus op uitvoering, en hy is ook ‘n vaardige kunstenaar met die ghitaar, blokfluit en hobo, met klem op orkesspel en Barok kamermusiek. Buite die konteks van die Westerse kunsmusiek is hy as lid van die ensemble Here be Dragons ook geïnteresseerd in die wêreld van die volks-klassiek idioom.

Close Menu