Om gedurig te streef na uitmuntendheid in ons kern aktiwiteite, i.e. navorsing, onderrig en gemeenskapsinteraksie, en daardeur ‘n wêreldklas akademiese fasiliteit te vestig.

 
 

Fisiologie as dissipline sluit ondermeer die studie van lewende sisteme, van sub-sellulêre en sellulêre vlak, tot orgaan en heelliggaam gedrag in. Die algemene beginsels plaas klem op die interaksie van lewende organismses met hul omgewing, konsepte van energie metabolisme en verskeie biologiese beheersisteme, asook ‘n oorsig van wetenskaplike metodes.

Die kursus behandel die hooforgaansisteme in ‘n oorsig van fisiologiese funksionering en lei tot ondersoek van meer geïntegreerde aspekte van liggaamsfunksionering. Praktiese werk in die laboratorium komplimenteer die teorietiese lesings.  Hierdie sluit in, in vitro studies van orgaanfunskionering wat veral klem lê op die bruikbaarheid van heelliggaam bestudering en verklaring van fisiologiese beginsels.

Navorsingsprojekte in die department beslaan fisiologiese ondersoeke in kardiovaskulêre en oefeningsfisiologie, beide areas wat nou verwant aan mekaar is.

 

Die missie van die Department Fisiologiese Wetenskappe is om ‘n merkwaardigheid-gedrewe benadering te huisves om sodoende die fisiologie/patofisiologie van die menslike liggaam te verstaan, deur gebruik te maak van snykantnavorsings metodes en ‘n geïntegreerde benadering te handhaaf wat oor verskeie vlakke van organisering, vanaf molekulêre tot heelliggaam strek.  Ons department se missie is om dreigende gesondheid aspekte wat ernsitge uitdagende laste op die gemeenskap inhou, te ondersoek. 

Die doelwit is om innoverende oplossings te vind wat verbeterde gesondheid en welsyn vir almal kan verseker.  Die ontwikkeling, bevordering en verspreiding van kennis is daarom ons sentrale fokus en is sigbaar in ons navorsing, onderrig en gemeenskapsinteraksies.  Ons glo sterk daaraan dat ons mense ons mees deurslaggewende bron van ons missie is om die volle potensiaal van alle personeel en studente te ontwikkel. 

Deur hierdie filosofie in te sluit onderneem ons departement om ‘n eersteklas onderrigbasis vir ons studente te bied (beide voorgraads en nagraads).  Hierdie benadering stel hulle in staat om analitiese en intregreringsvermoë, onafhangklike denke en hoogs gespesialiseerde tegnieke aan te leer wat hulle verder in staat sal stel om die kompeterende arbeidsmag te betree, en om sodoende die mens, gesondheid en welsyn beter te dien. 

Ons is bewus van ons verantwoordelikheid om kennis te versprei aan die gemeenskap om algehele lewenskwaliteit te verbeter, fisiologie as onderrig dissipline, navorsing en hoër onderwys na te streef.  Deur hierdie diens te lewer, poog ons daarin om die gaping in opvoeding, ekonomiese en kulturele verskille onder Suid Afrikaners te vernou en daardeur toekomsgroei en ontwikkeling van ons land te verseker.

Kliek HIER vir skematiese voorstelling van die departement.

Op Die Kalendar
"Prof Essop se Verwelkoming"