Welkom by die Afdeling Navorsingsontwikkeling van die Universiteit Stellenbosch

 

Die veranderende hoër onderwys landskap dra by tot die noodsaaklikheid van effektiewe navorsingsontwikkeling en ondersteuning binne navorsingsintensiewe hoër onderwys instellings. Die Afdeling Navorsingsontwikkeling (ANO) is verantwoordelik vir die bevordering, fasilitering en ondersteuning van navorsing aan die Universiteit Stellenbosch (US).

Ons ondersteuning dra direk by tot die US se vier institusionele doelwitte, soos beskryf in die institusionele plan. Dit versterk en verbreed die institusionele kennisbasis; dit verseker volhoubaarheid (veral finansieël); dit bevorder akademiese personeel en nagraadse studente se sukses; en dit bevorder diversiteit deur navorsingskapasiteitsbou ontwikkeling en ondersteuning.

Hierdie webwerf verskaf inligting oor ons areas van ondersteuning, maar dit bied ook institusionele navorsingsverwante inligting