Akademiese Geletterdheid in Afrikaans en Engels

Die akademiese-geletterdheidskursusse in Afrikaans en Engels konsentreer op die ontwikkeling van noodsaaklike akademiese taalvaardighede en denkstrategieë vir suksesvolle studie in die verskillende fakulteite.
Ons dinamiese, multidissiplinêre span taalkundiges, inligtings- en geletterdheidspesialiste en vakkundiges help studente hul akademiese lees- en skryfvaardighede slyp en verseker só hulle akademiese sukses.
Vir meer inligting of om ’n pasgemaakte kursus vir jou fakulteit aan te vra, skakel gerus met Nawaal Jansen by 021 808 2905.