Akademiese Skryfvaardighede

Akademiese skryfwerk: Werkswinkels

Is jy ’n nagraadse student wat sukkel om jou tesis of verhandeling te skryf? Steek jy nog vas by die voorstel? Bekommer jy jou oor die artikels wat jy sal moet skryf? Die Taalsentrum se spesiale werksessies vir magister- en doktorale studente in verskeie studierigtings dek algemene skryfkwessies wat navorsers dikwels ervaar. Die doel van die werksessies is om jou in staat te stel om doeltreffend te beplan, te skryf en te redigeer. Ons behandel aspekte van die skryfproses, interne organisasie, samehang, styl, eksterne struktuur, redigering en vele meer.

Vir ʼn volledige lys van ons 2018 akademiese skryfwerk werkswinkels, klik hier.

Ons konsentreer op die volgende hoofkwessies:

  • Die teikenleser en doelwit van wetenskaplike skryfwerk
  • Navorsingsonderwerpe, probleemstellings en hipoteses
  • Struktuur van die navorsingsprojek
  • Kohesie en koherensie, wat paragrafering en redenering insluit
  • Wetenskaplike skryfstyl
  • Verwysingstegnieke

Pasgemaakte werkswinkels

Ons sal op versoek pasgemaakte kursusse of werksessies vir bepaalde departemente aanbied. Dié kursusse of werkswinkels word in samewerking met die dosente in die verskillende departemente beplan, ontwikkel en aangebied.
Die sessies kan pasgemaak word vir verskillende groepe (dosente en/of honneurs-, magister- of doktorale studente) en die uiteenlopende behoeftes van verskillende fakulteite of departemente (soos werkswinkels oor die vereistes van tegniese skryfwerk of die skryf van ’n voorstel of seminaar).
Na gelang van deelnemers se behoeftes, word die werkswinkels in Engels en/of Afrikaans aangebied.
Raadpleeg gerus ons program vir meer inligting oor die verskillende soorte werkswinkels, registrasievorms en koste.
Vir verdere inligting, kontak gerus die koördineerder, Selene Delport by 021 808 2947.