Argief vir 'Dialogos' Kategorie

Hoe lyk veeltaligheid by die Universiteit Stellenbosch?

Geplaas op 13/11/2018 · In Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

“Veeltaligheid kan jong kinders se denkvaardighede, probleem-oplossingsvermoë en begrip van kompleksiteit en stelsels bevorder en ontwikkel. By bejaardes kan veeltaligheid selfs die aftakeling van.. Lees meer

Ingaba ubulwimi-ninzi bubonakala kanjani kwiYunivesithi yaseStellenbosch?

“Ukuthetha iilwimi ezininzi kwabantwana abaselula kubhentsisa ukukhuthaza nokuphuhlisa izakhono zokuqiqa, ukwazi ukusombulula iingxaki nokuqonda kwaba bantwana ukuntsonkatha nokwalamana kwezinto. Ebudaleni, ukuthetha iilwimi ezininzi kungalwa.. Lees meer

Want lees is ons léwe!

Geplaas op 12/11/2018 · In Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

By die Taalsentrum is ons mal oor boeke, en die bevordering van geletterdheid lê ons baie na aan die hart. Ons vertel graag hoe.. Lees meer

Ngothando lokufunda!

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas

IZiko leeLwimi liyazithanda iincwadi kwaye liyazingca ngokukhuthaza ukwazi ukufunda. Singathanda ukukuchazela ukuba sinxibelelene njani noluntu ngokubanzi kulo nyaka ngeencwadi neeseshoni zokufunda. NgoJulayi kulo nyaka,.. Lees meer

Is dit nou ‘is’ of ‘are’? 

Geplaas op · In Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale, Skryfwenke geplaas

Wat Engels betref, is dít die skeidslyn: aan die een kant het jy (blykbaar) goed opgevoede (vermoedelik) eerstetaalsprekers; aan die ander het jy, wel,.. Lees meer

Kenners sit koppe bymekaar: AvOL 2018

Geplaas op · In Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Nuutste nuus geplaas

In ’n wêreld wat gretig is om studente op nuwe maniere te bereik, is die Konferensie vir die Akademieskap van Onderrig en Leer (AvOL).. Lees meer

Ukuhlangana kweenkcubabuchopho: kwiNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda (SoTL 2018)

Kwihlabathi elilangazelela iindlela ezintsha zokufikelela kubafundi, iNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda ibe lithuba elihle kakhulu kubafundisi-ntsapho lokuphonononga nokwabelana ngophando lwabo kwakunye nokucamngca ngeendlela zokufundisa. Inkomfa.. Lees meer

ʼn Ongelooflike Leesresies vir Hoërskool Kylemore

Geplaas op 03/09/2018 · In Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus geplaas

Die leerders van Hoërskool Kylemore het hierdie jaar ʼn Mandela-dag beleef wat hulle nog lank sal bybly. Saam met verskeie US-omgewings het die Taalsentrum.. Lees meer

UmDyarho wokuFunda oMangalisayo kwiSekondari iKylemore

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

Kulo nyaka, abafundi besiKolo seSekondari ePhezulu iKylemore bebenoSuku lokuBhiyozela uMandela abaya kuhlala belikhumbula. Ekunye neZiko loLwimi, amacandelo ahlukeneyo ase-SU athe achitha ixesha kwesi sikolo.. Lees meer

Kommunikasielab help ontgin potensiaal om voor mense te praat

Geplaas op · In Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

Openbare redevoering is definitief ʼn vaardigheid wat ʼn mens kan bemeester! Op 8 Augustus het die Taalsentrum se Kommunikasielab en die Stellenbosch Toastmasters-klub hul.. Lees meer