Eenheid vir isiXhosa

Die Eenheid vir isiXhosa bied isiXhosa-taalverwerwingskursusse aan en is ook verantwoordelik vir die ontwikkeling van terminologielyste vir die akademiese departemente van die Universiteit Stellenbosch.

Hierdie lyste word saamgestel met die hoofdoel om akademiese steun aan studente met isiXhosa as moedertaal te bied, sodat ’n gedeelte van hul akademiese werk in hul eie taal geleer kan word. Die Eenheid het reeds verskeie drietalige terminologielyste ontwikkel, wat hier gelys word.

Al hierdie lyste is as boekies gepubliseer en kan van die Eenheid aangekoop word.

Klik hier vir aanwysings na die Eenheid vir isiXhosa.

Kontakbesonderhede
Grant Ngidi
021 808 9097