Engels vir Spesifieke Beroepsdoeleindes (slegs op departementele versoek)

Nóg ’n diens van die Taalsentrum is werkswinkels vir niemoedertaalsprekers van Engels wat spesifieke taalvaardighede in hulle vakrigting of werkplek kortkom. Dié werkswinkels word deur die hele jaar aangebied. In ’n immer veranderende werksomgewing moet ’n mens bereid wees om aan te pas en nuwe vaardighede aan te leer – sodoende verbeter jy jou doeltreffendheid en aanstelbaarheid.

Ons kortkursusse is soos volg:

  • Engels vir die Landbou
  • Engels vir die Petroleumbedryf
  • Engels vir Mediese Beroepslui
  • Engels vir Teologie
  • Engels vir die Regte
  • IELTS vir Immigrasie-/Emigrasiedoeleindes

Ons kan ook pasgemaakte werkswinkels ontwikkel om aan jou bepaalde vereistes te voldoen, so skakel sommer vandag nog met Nawaal Jansen by 021 808 2905 om jou taalbehoeftes te bespreek.