Hoofletters by titels en eiename in Afrikaans en Engels: hoe nou gemaak?

Op 12/06/2017 geplaas · In Dialogos, Ons tale, Skryfwenke geplaas

As dit by geskrewe titels in Afrikaans en Engels kom, is baie mense onseker oor hooflettergebruik. Is dit nou Prof De Villiers of prof De Villiers? Ook gee hooflettergebruik by eiename wat uit verskillende dele bestaan (dink maar aan ʼn van soos De Villiers), mense soms grys hare – geld verskillende reëls in Afrikaans en Engels?

In Afrikaans skryf ʼn mens aanspreekvorme (dit is nou mnr, mev, me, dr, prof of ds) met ʼn aanvangskleinletter: dus prof De Villiers, behalwe natuurlik as die sin met die aanspreekvorm begin. In Engels is dit egter Prof De Villiers: daar skryf ʼn mens die aanspreekvorm altyd met ʼn aanvangshoofletter.

Die reël oor eiename wat uit verskillende dele bestaan is gelukkig dieselfde in Afrikaans en Engels. Verbeel jou dit gaan eintlik oor ʼn plekhouer: Die plekhouer is óf ʼn voorletter óf ʼn voornaam. As die plekhouer daar is, hoef die eerste deeltjie van die eienaam nie op aandag te staan nie: dit kan dus begin met ʼn kleinletter, bv. Anja de Jager, of prof W de Villiers. As daar nie ʼn plekhouer is nie, moet die eerste deeltjie van die eienaam egter sy plek volstaan en met ʼn hoofletter begin, bv. De Jager, of prof De Villiers. Dit maak geen verskil of daar ʼn titel by die naam is nie, en dieselfde beginsel geld vir eiename wat uit meer as twee dele bestaan, soos De la Rey – of dit nou as ʼn voornaam of van funksioneer. Kyk gerus op bladsye 20 tot 22 in die Taalsentrum se Stylgids (hier beskikbaar) vir nog voorbeelde en meer inligting hieroor.

Hier is ʼn opsomming met voorbeelde van hoe Afrikaans en Engels eenders en anders is. Druk dit en plak dit sommer iewers op!

wenke-grafika