Hulpbronne vir Taalpraktisyns

Die Taalsentrum se Stylgids (2012)

Die Taalsentrum se Stylgids is bedoel om ’n byderhand naslaanhulp te wees met taalriglyne en huisreëls (met heelwat voorbeelde) veral vir taalpraktisyns wat werk in Afrikaans vir die Universiteit Stellenbosch doen. Enigeen is egter welkom om die gids te gebruik. Ons wy ook ’n hoofstuk aan tegniese wenke wat allerhande hulp met funksies van MS Word bied. Ons het wel gesaghebbende bronne by die opstel van die Stylgids geraadpleeg, maar ons beskou hierdie gids as ’n werksdokument. Kommentaar, voorstelle en vrae is dus meer as welkom – skakel gerus met Susan Lotz (tel. 021 808 4646) in hierdie verband.
Laai die Stylgids (856KB) hier in PDF-formaat af.

Die Taalsentrum se Style Guide (2014)

The Language Centre’s Style Guide is meant to be a hands-on resource with house rules and guidelines on language (with ample examples) primarily for language practitioners who do work in English for Stellenbosch University. Of course, anyone is welcome to use this guide. We have included a chapter on technical tips offering assistance with a variety of functions in MS Word. While we did consult authoritative sources in compiling the Style Guide, we regard this guide as a working document. Therefore we are very happy to receive any comments, suggestions and enquiries – feel free to contact Elzette Wickens (tel. 021 808 9008) in this regard.
Download the Style Guide (744KB) here in PDF format.

Die Taalsentrum se Afr/Eng Vertaalekwivalentlys

Die terme in hierdie lys word hoofsaaklik as riglyne vir Afrikaanse en Engelse ekwivalente aangebied, nie as voorskrifte nie.

Hoe om hierdie hulpmiddel die beste vir jou te laat werk

1. Maak seker dat jy die regte term vir die betrokke konteks gebruik – die lys gee wel soms die veld waaruit ’n term kom of die woordsoort, maar niks meer nie.
2. Stel vas of
a) jou kliënt ander voorkeure of voorskrifte het, byvoorbeeld instellingspesifieke terme (soos dié van die Universiteit se administrasie), en
b) die term in die lys intussen verouderd geraak het (veral benamings van instellings en organisasies bly nie onveranderd nie).

Alle kommentaar op die bestaande inhoud sowel as voorstelle vir nuwe inskrywings is welkom; dit is ’n immerontwikkelende lys hierdie. Stuur gerus opmerkings en bydraes aan Elzette Wickens.

Laai die vertaalekwivalentlys (990 KB), bygewerk 20 Junie 2019, in PDF-formaat af.

Ander Tweetalige en Meertalige Termlyste

Afrikaans-Engels-woordeboeke op travlang.com
Afrikaans-Engels-woordeboek op wordgumbo.com
Engels-Afrikaans-Iers-termlys op slu.edu
Epidemiologiewoordelys (Afrikaans-Engels) van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe van die Universiteit Stellenbosch
Eskom-woordeboek (1986) as PDF-lêer oor elektrisiteitopwekking en -verspreiding; verskoon asb. moontlike skandeerfoute (3,5 MB)
Geografiese inligting en name in Afrikaans en Engels op geonames.de
Gratis aanlyn Dictionary of South African English
Kunstewoordeboek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Landbouwoordeboek: Afrikaans-isiXhosa-English (Wes-Kaapse Dept. Landbou 2012; word binnekort hersien en uitgebrei)
Microsoft-termlys vir lokalisering van die gebruikerskoppelvlakke van sagteware in Afrikaans en Engels
Paramediese woordeboek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Plekname in SA (bron: Dictionary of South African Place Names. (PDF-lêer. PE Raper. 1987.) – Afrikaanse en Engelse plekname saam alfabeties gelys (1,3 MB)
Rekenaar- en Internetterme saamgestel deur proff Johan Combrink en Niek du Plooy en mnr Deon Meyer
Rekenaar- en Internetterme op Afrikaans oppie Net
SciWoord – chemie- en kernenergiewoordeboek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Sterrekundewoordeboek van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Statistiekwoordeboek van die Suid-Afrikaanse Statistiese Vereniging
Versameling van Afrikaanse woordeboeke en Afrikaans-Engels-woordelyste op ATS-group.net
Verklarende en vertalende termlyste (waaronder Afrikaans en Engels) op Wiktionary.org
Verskeie vertalende woordeboeke (waaronder Afrikaans en Engels) op majstro.com
Verskeie vertalende woordeboeke (waaronder Afrikaans en Engels) op freedict.com
Wynbedryfwoordeboek van SAWIS en Winetech

Verklarende Woordelyste

Afrikaanse en Engelse woordeboeke – ’n versameling op ATS-group.net
Bewysgebaseerde praktyk-woordelys – materiaal van ’n kursus by die Universiteit van Kaapstad
Verklarende woordelyste in Afrikaans en Engels op Wiktionary.org
WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal) – e-weergawe

Ander Nuttige Hulpbronne

Chicago Manual of Style (’n stylgids vir Engels) – veral die Chicago Style Q&A-hulpbron is interessant en van waarde
Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit Stellenbosch
E-naslaanbronne, insluitende taalwoordeboeke, op die webwerf van die US se Biblioteek- en Inligtingsdiens (gratis vir US-netwerkgebruikers)
Kwalifikasies aan die Universiteit Stellenbosch met hulle afkortings
PEG (Professional Editors’ Group)
Prolingua – ’n vereniging vir Afrikaanse en Engelse taalpraktisyns
Plekname van plekke in Suid-Afrika en internasionaal, van Wikipedia (onder “Afrikaans exonyms”)
SAVI (Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut)
Stede – lys van veranderinge op een of ander punt in die geskiedenis (Wikipedia, PDF-lêer, 1 MB)
Universiteit Stellenbosch Jaarboek as PDF-lêers – vir terminologie wat by die Universiteit gebruik word.