Kontraknavorsing

Die Taalsentrum doen nie net navorsing vir akademiese doeleindes nie, maar verskeie maatskappye het ook al van ons navorsingsdienste gebruik gemaak. Hier is van die navorsingsonderwerpe wat ons al namens maatskappye moes bestudeer:

  • Is die maatskappy se dokumente in ‘verstaanbare taal’ (“plain language”) soos wat die Wet op Verbruikersbeskerming vereis?
  • Is die maatskappy se webwerf en ander dokumente in pas met die beeld wat hulle wil uitdra?
  • Kommunikeer die maatskappy se dokumente doeltreffend met die teikengehoor?

As jy van ons navorsingsdienste wil gebruik maak, skakel met  Marguerite van der Waal by 021 808 3096.