Kredietdraende Kursusse en Werkswinkels in Akademiese Geletterdheid

Die Taalsentrum kan op fakulteite se versoek kursusse of werkswinkels in akademiese geletterdheid vir nagraadse studente aanbied. Die doel is om studente se lees- en skryfvaardighede te verbeter, veral vir die voltooiing van hulle tesisse.

Vir meer inligting, skakel asseblief met Nawaal Jansen of Fredelene Elders by 021 808 2905.