Leesvaardighede: Werkswinkels

Voel jy moedeloos omdat jy nie oor die noodsaaklike leesstrategieë beskik nie? Sukkel jy om belangrike inligting van minder belangrike inligting te onderskei en leer jy gevolglik alles in die handboek? Kniehalter vakterminologie jou? Sukkel jy om die kern van jou leermateriaal op te som? Die Leeslab bied pasgemaakte werkswinkels aan om in jou behoeftes te voorsien. Hierdie werkswinkels kan spesiaal vir verskillende groepe en die onderskeie behoeftes van verskillende departemente ontwerp word. Na gelang van deelnemers se behoeftes word die werkswinkels in Engels en/of Afrikaans aangebied.

As jy in pasgemaakte werkswinkels of sessies oor akademiese leeswerk belang stel, skakel asseblief met Marisca Coetzee by 021 808 2811.

Kyk gerus na ons werkswinkelprogram vir die jaar om ʼn werksessie te kies wat by jou eiesoortige behoeftes pas.

Hoe skryf ek vir ʼn werkswinkel in?

Stuur ʼn e-pos aan Marisca Coetzee of skakel 021 808 2811 om navraag oor ʼn werkswinkel te doen of om vir een in te skryf.