Literatuur

Ons deel graag ons kennis met ander. Daarom is daar in hierdie afdeling verskeie artikels wat vir ons interessant en relevant is. Hier sal jy literatuur vind oor meertaligheid, taalbeplanning in Suid-Afrika, en verskeie deklarasies, beleidstukke en wette.

Literatuur oor meertaligheid

  • ’n Lesing deur prof Suzanne Flynn van die Massachusetts Institute of Technology (MIT) oor die belang van meertaligheid (pdf)
  • ’n Belangrike verslag van UNESCO getiteld “Why and how Africa should invest in African languages and multilingual education” (pdf)
  • ’n Studie oor die invloed van meertaligheid op kreatiwiteit (pdf)
  • ’n Belangrike artikel deur prof Suzanne Romaine oor die verhouding tussen taalbeplanning en die beskerming van taaldiversiteit (pdf)

Taalbeplanning in SA

  • ’n Referaat deur Theo du Plessis getiteld “From monolingual to bilingual higher education: the repositioning of historically Afrikaans-medium universities in South Africa” (pdf)
  • Neville Alexander oor taalbeplanning in Suid-Afrika ná apartheid (pdf)

Deklarasies, beleidstukke en wette

  • Harare-deklarasie (pdf)
  • Asmara-deklarasie (pdf)
  • Nancy-deklarasie (pdf)
  • Wetsontwerp op Suid-Afrikaanse Tale (pdf)