Aangename kennis

Die Universiteit Stellenbosch se Taalsentrum is ʼn lewendige plek waar studente, personeel en kliënte kom aanklop wanneer hulle raad of hulp met taal en kommunikasie nodig het. Ons is baie trots op ons status as wêreldklasinstansie, en dat ons hier kenners op die gebied van taalverwerwing, vertaling, redigering, tolking, korporatiewe kommunikasie, navorsing en dokumentontwerp bymekaar het. Ons het selfs ʼn span wat in ‘verstaanbare taal’ spesialiseer.

Ons sien onsself nie as ʼn diensverskaffer nie, eerder as ʼn vennoot, want deur ons taal- en kommunikasiedienste smee ons hegte bande met ons kliënte. Ons is gedurig op soek na nuwe maniere om die grense van konvensionele kommunikasie te verskuif sodat ons individue en organisasies kan help om hulle boodskap doeltreffend aan hulle doelgroep oor te dra.

Om ons in staat te stel om ʼn hoë gehalte diens te lewer werk ons saam met plaaslike en internasionale kenners op die gebied van taal, dokumentontwerp en inligtingsontwerp.

Wat kan ons vir jou doen?

Visie, missie en waardes van die Taalsentrum

Ons visie is om die wydste moontlike versameling akademiese en steundienste op die gebied van die ontwikkeling van taal- en kommunikasievaardighede aan te bied. Om hierdie visie te verwesenlik, sal ons altyd streef na uitnemendheid in ’n konteks van professionaliteit, verantwoordbaarheid en student- en kliëntgesentreerdheid. Die volledige visie, missie en waardes van die Taalsentrum kan hier gelees word.

Strategiese inligting oor die Taalsentrum

Statistiek 2008 – 2011