Nagraadse Skryfsteun

Nagraadse skryfsteungroepe

Is jy ’n nagraadse student wat sukkel om jou tesis te skryf of af te rond? Is nagraadse studie vir jou ’n eensame ervaring? Dan kan ons jou dalk help om jou eie skryfsteungroep op die been te bring of by ’n bestaande een aan te sluit.
’n Skryfsteungroep bied jou die geleentheid om met ander nagraadse studente om te gaan en mekaar deur die hele skryfproses by te staan. Julle ontmoet gereeld en bespreek mekaar se skryfwerk, en lewer en ontvang opbouende kommentaar om julle tekste te verbeter.
’n Steungroep sal jou gemotiveerd hou deur die dikwels eensame tesisskryfproses. Die groep bestaan tipies uit vyf tot agt lede wat gereeld ontmoet en mekaar sodoende ook dwing om gereeld te skryf.
Datums en tye
Die groep bepaal self die datums en tye.
Hoe kan jy van hierdie diens gebruik maak?
As jy jou eie skryfsteungroep wil stig of by ’n bestaande een wil aansluit, skakel asseblief met Rose Richards
by 021 808 3611