Navorsers praat oor parallelmediumonderrig aan die US

Op 06/09/2013 geplaas · In Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas

Proff Leon de Stadler en Vic Webb het ʼn referaat getiteld ‘Implementing language policy: The implementation of parallel medium teaching at Stellenbosch University’ by die kongres gelewer.

Die twee taalbeplanning-guru’s se bydrae het lig gewerp op data wat versamel is oor onder andere houdings oor die US-taalbeleid, US-taalplan, die taaldebat, die posisie van Afrikaans aan die Universiteit en die belang van veeltaligheid in hoër onderwys. Hul navorsing oor parallelmediumonderrig (PMO) onder US-personeel en ‑studente dui daarop dat dié twee belangegroepe oor die algemeen tevrede is met die US se taalbeleid en die implementering van PMO. Hulle stel voor dat die oorgang van PMO na ander opsies ook ondersoek moet word en identifiseer elemente wat veeltaligheid sal help bevorder as ʼn gesonde struktuur vir taalbestuur, verskillende taalopsies en die nodige finansiële ondersteuning.