Navorsers

Prof Vic Webb, internasionaal gerekende navorser op die gebied van taalbeplanning en taalsosiologie, is in April 2010 aangestel as navorsingsgenoot van die Taalsentrum. Hy is veral betrokke by die Universiteit se Navorsingsprogram oor Taalontwikkeling en Taalbemagtiging.

Prof Carel Jansen, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland, is ‘n gerekende navorser op die gebied van bedryfskommunikasie en dokumentontwerp. Hy is besondere hoogleraar in die Departement Afrikaans en Nederlands, maar is ook betrokke by navorsingsprojekte in die Taalsentrum.

Dr Rose Richards het haar doktorale navorsing oor die narratiewe van chroniese niersiekte onderneem en maniere beproef om die grense van akademiese skryfwerk te versit.

Prof Leon de Stadler (Direkteur: Taalsentrum) het in Mei 2011 ’n voorlegging oor die Universiteit se taalbeplanningsmodel aan die fokusgroep oor taalbeleid van die CERCLES-organisasie in Marseilles gedoen. CERCLES is die Europese organisasie vir taalsentra en taalbeplanners by Europese universiteite.