Nuwe ruimte vir groot deel van Taalsentrum

Op 16/04/2018 geplaas · In Nuutste nuus geplaas

Die US Taalsentrum se Direkteurskantoor, Leeslab, Skryflab, Kommunikasielab, Taalleerhub en Taaldiens het 2018 in Stellenbosch afgeskop onder ʼn nuwe dak.

Die Universiteit se Regshulpkliniek wou om logistieke redes graag nader aan die Fakulteit Regsgeleerdheid in die Ou Hoofgebou wees, en het die Taalsentrum genader om geboue te ruil – die Kleine Bosch-gebou in Banhoekweg, wat as Regshulpkliniek gedien het, vir die Taalsentrum se kantore in Crozierstraat, oorkant die Ou Hoofgebou. Die omruiling het natuurlik vir sy eie logistieke uitdagings gesorg, maar almal is darem nou in hul nuwe ruimtes ingeburger: Die Taalsentrum in Banhoekweg 44, oorkant die Fakulteit Ingenieurswese en langs die Afrika-sentrum vir MIV/Vigsbestuur, en die Regshulpkliniek in Crozierstraat 18 tot 24.

Met dié dat meer dele van die Taalsentrum onder Kleine Bosch se lang dak is, is daar groter geleentheid vir idees uitruil. Die Leeslab baat by meer kantoorruimte vir die goeie werk wat hulle doen en die gesellig dog produktiewe dreuning uit die Skryflab se kommunale area waar skryfkonsultasies plaasvind, sal enige skryfwerk momentum gee. Die Skryflab en Kommunikasielab span al klaar Kleine Bosch se moderne seminaarkamer met groot vrug in vir kortkursusse en werksessies. Verder het die Taalleerhub nou ʼn eie ruimte waarvoor hulle groot dinge beplan – onder andere om studente te help om basiese Afrikaans en Xhosa op hul eie aan te leer. Die Taaldiens het hul gebou in Skuilhoek met dakkantoor, buitetrap, akkerboom en eekhoring verruil om bymekaar op een vlak in die westelike vleuel van die gebou te werk.

Die Kleine Bosch-gebou is aanvanklik as metodiste-eeufeesskool gebou, met ʼn hoeksteen wat in 1937 gelê is. In die 1980’s dien dit as die Kleine Bosch-kleuterskool, later as Regshulpkliniek, en nou as die Taalsentrum se nuutgevonde vesting.

Die Taalsentrum se nuwe adres: Banhoekweg 44

Die Taalsentrum se nuwe adres: Banhoekweg 44