Onderrig van Engels as Vreemde Taal (‘TEFL’)

Engels-onderrig oorsee

Die Taalsentrum bied ’n omvattende 120 uur lange TEFL-kursus aan. Geen vorige onderrigervaring word vereis nie. As jy selfversekerd en bedrewe is in Engels,  skakel gerus met Jeanene (Tel: 021 808 2167/2905. Faks: 086 725 8690) of Shannon (Tel: 021 808 4464) om uit te vind of jy vir die volgende TEFL-kursus in aanmerking kom.

Klik hier vir meer inligting.

Ons bied hierdie kursus beide op ‘n voltydse en deeltydse basis aan:

Kursusdatums vir 2019

Voltydse opsie:

Die intensiewe kursus van 120 uur vind vir vier agtereenvolgende weke plaas op ‘n Maandag tot Vrydag van 09:00-16:30.

Maandag 22 Junie – Vrydag 17 Julie 2020

Registreer teen 29 Mei 2020.

Maandag 16 November – Vrydag 11 Desember 2020

Registreer teen 30 Oktober 2020.

Deeltydse opsie:

Die deeltydse kursus van 120 uur word oor ‘n aantal van 15 weke aangebied. Die spesifieke tydsgleuwe sal deurgegee word.

Maandag 3 Februarie – Vrydag 15 Mei 2020

Registreer teen 17 Januarie 2020.

Vrydag 11 Augustus – Vrydag 20 November 2020

Registreer teen 17 Julie 2020.