Onderrig van Engels as Vreemde Taal (‘TEFL’)

Engels-onderrig oorsee

Die Taalsentrum bied ’n omvattende 120 uur lange TEFL-kursus aan. Geen vorige onderrigervaring word vereis nie. As jy selfversekerd en bedrewe is in Engels, die grammatika van die taal onder die knie het en jou Engelse uitspraak na die van ’n moedertaalspreker klink, skakel gerus met Jeanene Olivier om uit te vind of jy vir die volgende TEFL-kursus in aanmerking kom.

Kursusdatums vir 2018 (Junie tot November):

Alle voltydse kursusse word van Maandae tot Vrydae aangebied van 09:00-16:30 en die deeltydse kursus slegs op Vrydae vanaf 09:00-16:30.

18 Junie – 13 Julie 2018
Registrasie sluit: 20 April 2018

20 Julie- 16 November 2018. (Deeltyds. Vrydae)
Registrasie sluit: 20 Junie 2018

12 November – 07 Desember 2018
Registrasie sluit: 29 September 2018

Navrae kan gerig word aan Jeanene Olivier. Tel: 021 808 2167/2905. Faks: 086 725 8690.