Onderrig van Engels as Vreemde Taal (‘TEFL’)

Engels-onderrig oorsee

Die Taalsentrum bied ’n omvattende 120 uur lange TEFL-kursus aan. Geen vorige onderrigervaring word vereis nie. As jy selfversekerd en bedrewe is in Engels,  skakel gerus met Jeanene (Tel: 021 808 2167/2905. Faks: 086 725 8690) of Shannon (Tel: 021 808 4464) om uit te vind of jy vir die volgende TEFL-kursus in aanmerking kom.

Klik hier vir meer inligting.

Ons bied hierdie kursus beide op ‘n voltydse en deeltydse basis aan:

Kursusdatums vir 2019
Voltydse opsie:

Die intensiewe kursus van 120 uur vind vir vier agtereenvolgende weke plaas op ‘n Maandag tot Vrydag van 09:00-16:30.

Maandag 7 Januarie – Vrydag 1 Februarie 2019

Registrasie sluit: Vrydag 7 Desember 2018

Dinsdag 18 Junie – Vrydag 12 Julie 2019

Registrasie sluit: Vrydag 17 Mei 2019

Maandag 11 November – Vrydag 6 Desember 2019

Registrasie sluit: Vrydag 11 Oktober 2019

Deeltydse opsie:

Die deeltydse kursus van 120 uur word oor ‘n aantal van 20 weke aangebied. Die spesifieke tydsgleuwe sal deurgegee word.

Maandag 4 Februarie – Vrydag 14 Junie 2019

Registrasie sluit: Vrydag 4 Januarie 2019

Vrydag 2 Augustus – Vrydag 13 Desember 2019

Registrasie sluit: Vrydag 5 Julie 2019