Onderrig van Engels as Vreemde Taal (‘TEFL’)

Engels-onderrig oorsee

Die Taalsentrum bied ’n omvattende 120 uur lange TEFL-kursus aan. Geen vorige onderrigervaring word vereis nie. As jy selfversekerd en bedrewe is in Engels, die grammatika van die taal onder die knie het en jou Engelse uitspraak na die van ’n moedertaalspreker klink, skakel gerus met Jeanene Olivier om uit te vind of jy vir die volgende TEFL-kursus in aanmerking kom.

12 November – 07 Desember 2018.
Registrasie sluit: 19 Oktober 2018

Die kursus word voltyds Maandae tot Vrydae aangebied van 09:00-16:30.

Navrae kan gerig word aan Jeanene Olivier. Tel: 021 808 2167/2905. Faks: 086 725 8690.