Skryfvaardighede: Werkswinkels

Pasgemaakte werkswinkels

Vrees jy skryfopdragte, of die skryf van seminare of voorstelle omdat jy nie weet waar om te begin nie? Die Skryflab kan pasgemaakte kursusse of werkswinkels aanbied om in jou behoeftes te voorsien.
Hierdie werkswinkels kan spesiaal vir verskillende groepe en die verskeie behoeftes van verskillende departemente ontwerp word (soos werksessies oor die vereistes van tegniese skryfwerk of die skryf van voorstelle of seminare).
Na gelang van deelnemers se behoeftes, word die werkswinkels in Engels en/of Afrikaans aangebied.
As jy in pasgemaakte werkwinkels of sessies oor akademiese skryfwerk belang stel, skakel asseblief met Selene Delport by 021 808 2947/Celestia February by 021 808 4037