Spesiale seminaar

Op 27/09/2012 geplaas · In 10-jaar vieringe geplaas

Dr Tove Skutnabb-Kangas en Dr Robert Phillipson bied ‘n spesiale seminaar aan ter viering van die Taalsentrum se 10de bestaansjaar.

Onderwerp: Counteracting market-force monolingualism in a multilingual world, respecting linguistic human rights in education, and fighting poverty through language policy.

Datum: 5 Oktober, 2012

Tyd: 10:00 – 12:30

Plek: Ouditorium, JS Gericke Biblioteek

RSVP: Teen 1 Oktober by Beire Kramer

Dr Tove Skutnabb-Kangas is aktief betrokke by minderhede se stryd om taalregte. Haar navorsingsfokus is veral op linguistiese menseregte, linguistiese volksmoord, linguisisme (linguisties beredeneerde rassisme), tweetaligheid en veeltalige onderwys, linguistiese imperialisme en die subtraktiewe verspreiding van Engels, ondersteuning van bedreigde tale, en die verwantskap tussen linguistiese en kulturele diversiteit en biodiversiteit. Sy is die skrywer of redakteur van nagenoeg 50 boeke en monografieë, en van sowat 400 hoofstukke in boeke en artikels in vaktydskrifte – in 32 tale. Haar jongste publikasies sluit in The earth’s linguistic, cultural and biological diversity (tesame met Luisa Maffi en David Harmon, 2003), Imagining multilingual schools: Language in education and globalization (red. tesame met Ofelia García en María Torres-Guzmán, 2006) en Multilingual education for social justice: Globalising the local (red. tesame met Ajit Mohanty, Minati Panda en Robert Phillipson, 2009). Besoek haar webtuiste vir ʼn uitgebreide lys van haar publikasies: http://www.tove-skutnabb-kangas.org/en/all_publications.html.

Dr Robert Phillipson is emeritusprofessor in die Departement Internasionale Taalstudies en Rekenaarlinguistiek aan die Kopenhaagse Sakeskool, in Denemarke. Sy navorsingsveld sluit in die rol van Engels in die moderne wêreld, redes vir die verspreiding daarvan en implikasies vir ander tale; linguistiese imperialisme, taal en mag, en linguistiese oorheersing; postkoloniale, postimperiale en neo-imperiale tale; taalregte, linguistiese menseregte, linguistiese geregtigheid asook taalpedagogie, en die aanleer van Engels. In 2012 is hy met UNESCO se Linguapax-prys vereer. Enkele van sy publikasies sluit in Linguistic imperialism continued (2009), Social justice through multilingual education (red. tesame met Tove Skutnabb-Kangas, Ajit Mohanty en Minati Panda, 2009), Multilingual education for social justice: Globalising the local (red. tesame met Ajit Mohanty, Minati Panda en Tove Skutnabb-Kangas, 2009) en English-only Europe? Challenging language policy (2003).