Taalbeplanning by US

Die Universiteit as aktiewe rolspeler in taalbeplanning

Die ideale, die prestasies en die voortgesette werk wat die Universiteit reeds doen in hierdie verband word beskryf in die boekie Taal – ʼn Draer van Hoop.
Klik hier om ʼn PDF weergawe af te laai.

Die Taalsentrum se betrokkenheid by taalbeplanning

Die Taalsentrum is as diensinstansie betrokke by die taalbeplanning van die Universiteit, onder andere deur:

  • die rol van die Direkteur in die taalbeplanningstrukture van die Universiteit;
  • die rol wat ons in die taalbeplanning van fakulteite en steundienste speel; en
  • die navorsing wat ons oor taalbeplanning in hoër onderwys onderneem.

Raadpleeg gerus die Universiteit se Taalbeleid en Taalplan hier.

Besondere taalbeplanningsnuus

Gedurende 2010 het proff Leon de Stadler en Vic Webb die Spesiale Belangegroep oor Meertaligheid gestig. Hierdie groep het intussen ’n standpuntstelling oor meertaligheid in hoër onderwys uitgereik. Klik hier om dit te lees. Die standpuntstelling is aan verskillende rolspelers, onder meer die Minister van Hoër Onderwys en al die rektore van hoëronderwysinstellings, gestuur.

Taalsentrum se rol in die Bevorderingsplan vir Afrikaans

Lees meer oor die Bevorderingsplan hier.