Taalkursusse vir Internasionale Studente

Ons taalontwikkelingskursusse maak voorsiening vir almal: van algehele beginners tot gevorderde sprekers. Hier ontwikkel ons studente se taalvaardighede – luister, praat, lees én skryf – in interaktiewe kleingroepe.

Ons bied die volgende kursusse aan:

Pretproe (in Januarie) and Kaggelklets (in Junie en Julie)
Dit is ’n prettige kursus om studente taalkundig én kultureel bekend te stel aan Afrikaans as ’n taal in ’n veel groter kulturele konteks in die hartjie van die Wes-Kaap. Die program bestaan uit lewendige interpersoonlike aktiwiteite in die klas sowel as ’n leersame buitemuurse kultuurafdeling. Die kulturele oriëntering kan aktiwiteite soos ’n besoek aan ’n wingerdplaas en wynkelder sowel as blootstelling aan Suid-Afrikaanse kuns en vermaak insluit.

Afrikaans vir beginners (vlak 1 en 2)
Albei vlakke konsentreer op die ontwikkeling van deelnemers se sosiale taalvaardighede in Afrikaans. Studente leer om strategies met mekaar, dosente en ander Afrikaanssprekendes te kommunikeer. Die kursus volg ’n kleingroepbenadering (met tien tot agtien deelnemers per groep). Die informele inslag beloof om studente se taalvaardighede op ’n prettige dog doeltreffende manier te slyp.

Afrikaans Taal en Kultuur vir Nederlanders en Belge
Die hoofdoel van die kursus is die verstaan en die waardering van die Afrikaanse kultuur. Die temas identiteit, landskap, en UBUNTU word behandel deur middel van die vier kommunikatiewe vaardighede:
Praatvaardighede: Afrikaans word strategies gebruik om in spesifieke kontekste te kommunikeer.
Luistervaardighede: Kontak met Afrikaans word deur ʼn verskeidenheid aktiwiteite soos uitstappies, informele klasse, besprekings, musiek en ander vorme van luistertekste gestimuleer.
Leesvaardighede: Outentieke materiaal, byvoorbeeld koerante en tydskriftartikels, kort stories, poësie en prosa word vir leestake gebruik.
Skryfvaardighede: Deelnemers produseer kort tekste byvoorbeeld joernaalinskrywings, resensies en terugvoering gebasseer op die temas.

Voorvereiste vir toelating
Slegs studente van Nederland en België mag hierdie klas bywoon.

Vir meer inligting oor enige van die kursusse, skakel gerus met:

Helga Sykstus (Koördineerder: Algemene administrasie en kursusinhoud) by 021 808 4004.

Vernita Beukes (Registrasies en fooie) by 021 808 2636.

Intensiewe Engels-program (IEP)
Hierdie program bied taalverwerwingskursusse aan voornemende nagraadse sowel as voorgraadse studente wie se vaardigheid in Engels hulle studie en/of kommunikasie in dié taal belemmer. Die kursus maak voorsiening vir die meeste taalvaardigheidsvlakke volgens die Gemeenskaplike Europese Verwysingsraamwerk (‘CEFR’). Die Taalsentrum bepaal studente se taalvaardigheid en beveel dan die mees geskikte taalkursus en/of -vlak aan.

Die kursusse is ontwerp om studente van ’n Beginnersvlak van Engels (A1) na ’n gevorderde vlak van Engelse taalgebruikers (C1) te neem:

Vir meer inligting oor enige van die kursusse, skakel gerus met:

Shannon 021 808 4464.