Taalontwikkeling in Afrikaans en Engels

Die taalontwikkelingskursus is bedoel om studente se taalvaardighede (luister, praat, lees én skryf) in interaktiewe kleingroepe te slyp. Hierdie kursusse is afgestem op ’n wye verskeidenheid deelnemers: Daar is groepe vir groentjies, gevorderde sprekers en almal tussenin.

Studente ontwikkel die vermoë om lesings en aantekeninge in tale buiten hulle moedertaal te hanteer, en leer terselfdertyd gepaste taalvaardighede en -strategieë vir ’n sosiale én akademiese omgewing aan. Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe leer byvoorbeeld hoe om basiese gesprekke met sowel pasiënte as kollegas in die ander persoon se moedertaal te voer.

Vir meer inligting, skakel gerus met Helga Sykstus by 021 808 4004.