Terminologiewebwerf met drietalige aanbod bekendgestel

Op 03/12/2015 geplaas · In Dialogos, Jongste nuus, Ons tale, Terminologie geplaas

Op Maandag, 23 November 2015, het die Universiteit Stellenbosch Taalsentrum se isiXhosa-portefeulje sy Afrikaanse, Engelse en isiXhosa-terminologiewebwerf bekendgestel. Hierdie webwerf is nie net vir persone direk verbonde aan die Universiteit Stellenbosch toeganklik nie, maar vir enige persoon met toegang tot die internet.

Die webwerf is volgens temas in verskillende drietalige terminologielyste opgedeel en het ’n soekfunksie wat maklik is om te gebruik. Al die lyste is deur Pumlani Sibula, wat aan die hoof van die Taalsentrum se isiXhosa-portefeulje staan, saamgestel. Insette vir hierdie lyste is van uiteenlopende bronne verkry, insluitende personeellede van akademiese fakulteite aan die Universiteit Stellenbosch.

Die ontwikkeling van die webwerf getuig van die Universiteit Stellenbosch se verbintenis tot die verryking en bevordering van isiXhosa – een van die Wes-Kaap se amptelike inheemse tale – as ’n akademiese taal. Deur die webwerf word daar ook geleenthede geskep om isiXhosa se algemene gebruik uit te brei.

Hierdie terminologiebron help studente, en veral isiXhosa-studente van die Universiteit Stellenbosch, om ’n baie beter begrip van vakterme in hulle studievelde te verkry. Die Taalsentrum hoop ook om hiermee saam vir studente die geleentheid te gee om meer oor hierdie terme te leer – en dit alles in hulle moedertaal.

“Die gebruik van isiXhosa sal help om die selfvertroue in die sprekers van die taal op te bou. Dit help om hulle houding ten opsigte van hulle taal te verander, dit skep ’n selfbewussyn, en bevorder eensgesindheid en inklusiwiteit”, sê Pumlani.

Die terminologiewebwerf is in samewerking met David Joffe en sy span van TshwaneDJe ontwikkel en ontwerp en die terminologiedatabasis tlTerm, wat gebruik is om die terminologiewebwerf te skep, is ook by TshwaneDJe gekoop.

Voor die bekendstelling van die webwerf is die terminologielyste wat nou op die webwerf beskikbaar is, ook aan fakulteite beskikbaar gestel as gedrukte publikasies.

Terminologielyste wat op die webwerf beskikbaar is

Tans is daar ongeveer 6 000 terme beskikbaar op die webwerf. Hierdie terme is opgedeel in terminologielyste wat ’n aantal studieareas, sowel as sportsoorte, dek:

Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe

 • Sosiologie
 • Maatskaplike Werk
 • Sielkunde

Fakulteit Regsgeleerdheid

 • Familiereg
 • Strafreg
 • Gewoontereg
 • Inleiding tot die Reg

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 • Rekeningkunde
 • Besigheidsbestuur
 • Ekonomie
 • Bedryfsielkunde
 • Inligtingstelsels
 • Mensebestuur
 • Openbare Bestuur en Ontwikkelingsbeplanning
 • Statistiese Metodes

Sportsoorte

 • Sokker
 • Rugby
 • Krieket

 Terminologielyste wat in Januarie 2016 bekendgestel gaan word

In Januarie 2016 sal die volgende terminologielyste, vir die Fakulteit Teologie en die Fakulteit Ingenieurswese, op die webwerf beskikbaar gestel word:

Fakulteit Teologie

 • Missiologie
 • Praktiese Teologie
 • Sistematiese Teologie
 • Ekklesiologie

Fakulteit Ingenieurswese

 • Toegepaste Wiskunde
 • Rekenaarprogrammering
 • Ingenieurschemie
 • Ingenieursfisika

 Terminologielyste wat in 2016 ontwikkel gaan word

Die ontwikkeling van terminologielyste vir die volgende fakulteite word vir 2016 beplan:

 • Fakulteit AgriWetenskappe,
 • Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
 • Fakulteit Natuurwetenskappe

Vir meer inligting, skakel ons gerus by 021 808 2167.