Tolking

Konferensietolking

Vermy frustrasie en verwarring tydens kongresse, vergaderings en funksies deur ervare tolke te huur. Die Taalsentrum bied ’n professionele fluistertolkdiens wat dikwels deur plaaslike munisipaliteite en maatskappye gebruik word vir geleenthede waar sprekers van meer as een taal geakkommodeer moet word. Die diens is in verskeie tale beskikbaar, insluitende Afrikaans, Engels en Xhosa. Alle spesiale toerusting word deur die Taalsentrum verskaf en by die koste van die diens ingesluit.

Wat is die voordele van hierdie tolkdiens?

 • Solank slegs een persoon praat, kan ’n tolk enige vraag-en-antwoordsessies en ook enige interaksies tussen rolspelers tolk, wat die groep se interaksie en kohesie kan bevorder.
 • Sprekers kan hulle toespits op hul boodskap in die taal waarmee hulle die gemaklikste is.
 • Die spreker se boodskap word vir alle rolspelers toeganklik gemaak in ’n taal waarmee hulle gemaklik is.

Dit is beter om tolke lank vooruit te bespreek, maar ons kan in noodgevalle binne 24 uur ’n tolk teen bykomende koste voorsien.

Kontak gerus vir Juanli Theron vir verdere inligting óf om tolke te bespreek.

Opvoedkundige Tolking

Die Taalsentrum is verbind tot die bevordering van meertaligheid aan die Universiteit Stellenbosch. In hierdie verband bied ons intydse opvoedkundige tolking (in die vorm van simultane fluistertolking tussen Afrikaans en Engels) aan verskeie fakulteite, van Natuurwetenskappe tot Regsgeleerdheid. Opvoedkundige tolking word gedoen in modules in verskillende voorgraadse studiejare, selfs tot op vierdejaarsvlak in Ingenieurswese. Vir hierdie tolkdiens word ’n toegewyde span van tolke gebruik: hulle het vooraf deeglike opleiding en oriëntering ten opsigte van die spesifieke modules wat hulle gaan tolk, ontvang. Die kwaliteit van die tolking self word ook streng gemonitor.

Wat is die voordele van hierdie tolkdiens?

 • Lesings word toeganklik vir alle studente gemaak, uit die taal waarmee die dosent self die gemaklikste is.
 • Studente word nie in verskillende taalgroepe verdeel nie en almal kan dus saam aan klasse deelneem.
 • Solank net een persoon praat, kan ’n tolk selfs interaksies tussen studente tolk, wat die studente se groepskohesie kan verbeter.
 • Daar is meer tyd vir hersiening in die klaskamer omdat klasse nie in twee tale herhaal hoef te word nie.

Kontak gerus vir Juanli Theron vir verdere inligting oor die proses wat gevolg moet word om opvoedkundige tolking vir ’n spesifieke module aan te vra.

Ander dienste gelewer deur die Tolkdiens

 

Transkripsie

Ons bied ʼn vinnige, professionele transkripsiediens vir ’n wye verskeidenheid oudio-opnames. Dit sluit die volgende in:

 • Navorsingsonderhoude
 • Tugverhore
 • Arbitrasies
 • Algemene sake-opnames (notules, vergaderings, ens.)
 • Konferensies
 • Podsendings
 • Regsopnames
 • Mediese opnames
 • Eredienste
 • Persoonlike/privaat opnames

Klik hier vir meer inligting oor die diens, insluitende oor die twee transkripsiedienste wat ons bied.
Let wel: Die diens is tans net vir Engelse en Afrikaanse oudio-opnames beskikbaar.

Volg dan hierdie vier maklike stappe:

Stap 1: E-pos jou voltooide transkripsie-versoekvorm (slegs in Engels beskikbaar) na Tania Botha en stuur jou oudiolêer(s) met Dropbox na ons. Ons sal vir jou ’n kwotasie stuur vir die transkripsie-opsie wat jy verkies, asook ’n debiteursvorm en ’n voorgestelde leweringsdatum.
Stap 2: Vul die debiteursvorm in en stuur dit terug na Deidre. Stuur ook ’n e-pos om jou aanvaarding van die kwotasie en die leweringsdatum te bevestig.
Stap 3: Jy sal ’n e-pos ontvang ter bevestiging dat ons jou aanvaarding van die kwotasie en leweringsdatum ontvang het. Op hierdie stadium stuur ons jou oudiolêer(s) na ons span transkribeerders.
Stap 4: Jy sal ’n faktuur van Cheryl Cornelissen in ons finansiespan ontvang. Doen asseblief die betaling en e-pos bewys van betaling na Cheryl. Jy sal jou transkripsie(s) op die ooreengekome datum ontvang.