Verstaanbare Taal (“Plain Language”)

Die Taalsentrum bied ‘verstaanbare taal’-skryfdienste, asook werksessies wat jou die nodige sal leer om aan die ‘verstaanbare taal’-vereistes van die Wet op Verbruikersbeskerming (‘die Verbruikerswet’) te voldoen.

Daar is al baie geredekawel oor die ‘begryplikheid’ of verstaanbaarheid van artikel 22 van die Verbruikerswet wat oor verstaanbare taal handel. Hierdie artikel bepaal egter duidelik dat dokumente vir verbruikers in verstaanbare taal moet wees. Meer bepaald sê dit “’n kennisgewing, dokument of visuele voorstelling is in gewone [verstaanbare] taal indien dit redelik is om tot die gevolgtrekking te kom dat ’n gewone verbruiker van die klas van persone vir wie die kennisgewing, dokument of visuele voorstelling bedoel is, met gemiddelde geletterdheidsvaardighede en minimale ondervinding as ’n verbruiker van die betrokke goedere of dienste, verwag kan word om die inhoud, betekenis en belang van die kennisgewing, dokument of visuele voorstelling sonder onnodige inspanning te verstaan …”

Ons span dokumentontwerpers, regskundiges, toegepaste taalkundiges en grafiese ontwerpers wil jou graag dokumente help skep wat nie net aan die Verbruikerswet voldoen nie, maar ook ’n positiewe, professionele en doeltreffende beeld van jou maatskappy uitdra

Vir meer inligting oor hierdie diens, kontak Marguerite van der Waal by 021 808 3096.