Vertaling

Watter teks jy ook al wil laat vertaal, ons lewer ʼn flink, professionele vertaaldiens om te verseker dat jou boodskap vir ’n groter gehoor verstaanbaar gemaak word. Die algemeenste taalkombinasies waarin ons werk, is die volgende:

  • Afrikaans-Engels en omgekeerd
  • Xhosa-Engels en omgekeerd

Ons hanteer ook Europese en Afrika-taal-kombinasies.
Die soorte tekste wat dikwels deur ons hande gaan, sluit in klasnotas, briewe, memo’s en nuusbriewe, CV’s, toesprake, nuusberigte en tydskrifartikels, uitnodigings, verslae, vraelyste, vraestelle, advertensies, brosjures en akademiese artikels. Kundigheid en gehalte is vir ons belangrik – ons is immers deel van ’n akademiese instelling.
Ons lewer ook gespesialiseerde vertaaldienste soos tegniese vertaling, terugvertaling en die vertaling van sillabusinhoude.

Tegniese vertaling

Tekste wat vakterme en -besprekings bevat word deur vertalers vertaal wat die veld goed ken en toegang tot die nodige naslaanmateriaal het. Kliënte wat reeds van hierdie diens gebruik gemaak het, is onder andere Alexander Forbes, Universiteit van Kaapstad, Cipla Medpro, DirectAxis en KPMG.

Terugvertaling (back-translation)

Terugvertaling word aanbeveel vir tekste waarvan die skrywer wil seker maak dat die leser van die vertaalde teks presies dieselfde boodskap en inligting kry as wat ʼn leser van die oorspronklike teks sou kry. Voorbeelde van sulke tekste:

  • Vraelyste (veral vir mediese navorsing)
  • Brosjures vir pasiënte
  • Toestemmingsvorms
  • Gebruikershandleidings

Ons reik ’n brief uit wat bevestig dat ’n terugvertaling gedoen is en dat die vertaalde eindproduk aangepas is, indien dit nodig was.

Vertaling van voorgraadse sillabusinhoude

As jy ʼn oud-Matie is en ʼn amptelike Engelse weergawe van jou voorgraadse sillabusinhoud nodig het, kan ons dit vir jou vertaal, op ʼn US-briefhoof druk, stempel en onderteken. Indien jy jou nagraadse sillabusinhoud nodig het, kontak asseblief die betrokke akademiese departement(e)/fakulteit(e).

E-pos gerus vir Marguerite van der Waal of Cobus Snyman, of skakel 021 808 3096 as jy ’n kwotasie vir enige van die bogenoemde vertaaldienste, uitgesonderd sillabusinhoud-vertalings, benodig. Vir bystand met sillabusinhoud-vertalings, e-pos vir Yandisa Joko of skakel 021 808 2761.

Transkripsiediens

Ons bied ʼn vinnige, professionele transkripsiediens vir ʼn wye verskeidenheid oudio-opnames. Klik hier (onderaan die blad) vir meer inligting oor hierdie diens.