Voorwaarts en opwaarts met opvoedkundige tolking

Op 23/02/2015 geplaas · In Nuutste nuus geplaas

Opvoedkundige tolking is aanvanklik in 2011 deur die Noordwes-universiteit (NWU) aan die Universiteit Stellenbosch (US) as ’n kleinskaalse loodsprojek geïmplementeer. Met twee tolke in die span het ons in die eerste jaar in slegs ses modules getolk. Maar dit was net die begin.

Met die ontwikkeling van die nuwe institusionele Taalbeleid en die daarstelling van die US se transformasieplan is meertaligheid en die toeganklike aanwending van moedertaalonderrig een van die universiteit se strategiese doelwitte. Opvoedkundige tolking word deesdae volgens die beleid saam met parallelmediumonderrig en lesings in die T-opsie ingespan.

Die lewering van opvoedkundige tolkdienste was eens grootliks eksperimenteel. Die diens en resultate moes herhaaldelik bewys word in ons strewe om kliënte (studente, dosente en ander besluitnemers) van die potensiaal te oortuig. Vandag is die afbreek van taalgrense steeds voortdurend ’n prioriteit as opvoedingstaak en is die bevordering van meertaligheid een van die opvoedkundige tolkdiens se grootste oogmerke.

Sedert daardie aanvanklike implementering ervaar ons ’n jaarlikse groei wat beide opwindend en werklik beduidend is. Van een departement in die Fakulteit Ingenieurswese in 2011, na minstens een loodsmodule in elke fakulteit van die universiteit in 2014; van twee tolke na 26: die opvoedkundige tolkdiens het beslis nie agteruit geboer nie.

Die Taalsentrum van die US het in 2013 die voortou geneem om tolking op kampus uit te brei, as deel van ’n samewerkingsooreenkoms in ’n oorgangsfase met die NWU. Vandag word daar in elke fakulteit aan die US getolk, ten volle onder die vaandel van die Taalsentrum.

Stadig maar seker kon ons ’n diens vestig wat nou, vier jaar later, al deel van die nuwe universiteitslandskap geword het. In die strewe na die bevordering van meertaligheid is ons positief dat opvoedkundige tolking ’n daadwerklike verskil maak in die vestiging van ’n kampuskultuur waar beide Afrikaans én Engels doeltreffend as onderrigtale gebruik kan word.