Swangerskap: Die reg om te kies

Dr Judy Kluge en prof Stefan Gebhardt.

Nagenoeg 225 miljoen vroue wêreldwyd het geen toegang tot gesinsbeplanning nie en nóg 22 miljoen ondergaan onveilige aborsies.

“Om aan vroue 'n keuse oor doeltreffende voorbehoeding en die spasiëring van hul babas oor 18-24 maande te bied, kan 54miljoen swangerskappe sonder mediese  toesig, 79 000 moedersterftes en 1,1 miljoenkindersterftes verhinder."

Dié stelling deur prof Alison Fiander van die Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) in Brittanje som die motivering vir Leading Safe Choices (LSC) op. Dit is 'n skenker-gefinansierde inisiatief wat ten doel het om die vaardighede en professionele aansien van werkers in vrouegesondheid te verhoog. Die program word in vennootskap met Suid- Afrikaanse kollegas bedryf, insluitend twee kundiges van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) aan die Universiteit Stellenbosch (US).

“Suid-Afrika en Tanzanië is vir die projek gekies omdat die RCOG 'n loodsprogram wou onderneem in 'n land met 'n liberale aborsiewet (Suid-Afrika), asook 'n land met 'n konserwatiewe benadering tot aborsie (Tanzanië)," verduidelik prof Stefan Gebhardt, Hoof van Algemene Spesialisdienste by die FGGW se Departement Verloskunde en Ginekologie.

Die RCOG het die US , die Universiteit van Kaapstad (UK), asook die Wes‑K aapse Departement van Gesondheid genader om die program in Kaapstad te bedryf. Dr Judy Kluge, Hoof van die US se Eenheid vir Gesinsbeplanning, en Gebhardt is onderskeidelik as kliniese hoof en programhoof gekies. 'n Kliniese hoof enprogramhoof is ook by die UK aangewys.

Volgens die LSC –programopsomming is verloskundiges, ginekoloë en verwante gesondheidswerkers in die ideale posisie om die verskaffing van gesinsbeplanning- en aborsiedienste te verbeter, maar beskou hulle dit ongelukkig dikwels nie as 'n prioriteit nie.

In 'n poging om dít te verbeter het LSC ten doel om verskaffers se kennis van aborsiewetgewing te verhoog, hul vermoë te versterk om raad oor swangerskapskeuses te verskaf, toegang tot mediese aborsie en postaborsie-voorbehoeding te verbeter, asook om verskaffers se aansien in die mediese professie deur 'n professionele akkreditasieproses te verhoog om sodoende die stigma rondom aborsie af te breek.

Volgens Gebhardt is die projek goed op dreef.

Me Valerie Truby, LSC se programbestuurder en koördineerder van opleiding in Suid-Afrika,sê referate oor beste praktyke in nageboortelike beplanning en omvattende aborsiesorg, wat deur die RCOG en Suid-Afrikaanse kundiges opgestel is, is tans 'n bylaag van die Wes- Kaapse Departement van Gesondheid se beleid oor reproduktiewe gesondheid en die beëindiging van swangerskappe. Daar sal ook in die toekoms vergader word om beste praktyke te bespreek en so “'n platform te skep waar gesondheidswerkers die lesse wat hulle geleer het en watter praktyke die beste  werk, met mekaar kan deel".

Opleiding word tans suksesvol aangebied by die Mowbray-, Tygerberg-, Khayelitsha-, Mitchells Plain- en Michael Mapongwanagemeenkapsentra, waar die drie jaar lange loodsprojek bedryf word. “Die opleiding behels onder meer lesings, interaktiewe sessies waar studente op bekkenmodelle oefen en aan groepsbesprekings deelneem, asook rolspel van die lesinginhoud," verduidelik Truby. “Ons wil graag teen einde vanjaar 150 mense oplei."

Gebhardt sê die RCOG het om finansiering vir die volgende 10 jaar aansoek gedoen om die projek na die res van die metropool en die provinsie uit te brei.

Volgens die LSC -opsomming is die projek 'n strategiese vennootskap om aan 'n behoefte in die gemeenskap te voldoen. “Vir vroue om hul volle potensiaal in die samelewing te bereik, moet hulle beheer oor hul fertiliteit kan uitoefen en die vryheid hê om hul swangerskappe te beplan en te spasieer."

Liezel Engelbrecht