FGGW volhoubaarheidsinisiatiewe trek goed weg

FGGW-studente het deel geneem aan Greenpop se herbebossingsprojek by die Platbos-woud.

Meer as 650 mense het onlangs deelgeneem aan die Platbos Herbebossingsprojek, met studente van die Fakulteit van Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) wat entoesiasties die voortou geneem het met die restourasie van hierdie inheemse bos, asook die biodiversiteit wat dit ondersteun.

Volgende Tessa Brooke, 'n tweedejaar mediese student by die FGGW wat hierdie jaar aan die projek deelgeneem het, "...was die herbebossingsprojek grotendeels oor die skep van 'n gemeenskaplike samehorigheid, terwyl daar saamgewerk word met dieselfde doel voor oë. Ons het dit vreeslik geniet om te werk aan hierdie betekenisvolle projek. Dit was 'n projek wat ons dinge weer opnuut laat sien het."

Meer as 7500 bome is geplant by hierdie jaar se herbebossingsbyeenkoms en dit het melkhoutbome, perskebome en wilde olyfbome ingesluit. Die Platbos Herbebossingsprojek is daarop gemik om indringer-plantegroei uit te wis wat 'n brandgevaar vir die woud inhou, en om die inheemse blaredak te help herstel, asook die biodiversiteit wat dit ondersteun, en, op sy beurt, die lewensbelangrike ekosisteem-dienste wat hierdie woud lewer.

The FGGW se Dekaan se Advieskomitee vir Omgewingsvolhoubaarheid het vir die laaste paar jaar saamgewerk met die omgewingsbewaringsgroep Greenpop toe daar begin is met die lang proses van herbebossing. Platbos is geleë naby Gansbaai in die Wes-Kaap se Overberg-gebied, en word beskryf as 'n rare 'botaniese juweel' in die kroon van Suid-Afrika se nasionale bates, aangesien dit die tuiste is van die ernstig bedreigde luiperdskurwepadda, geheimsinnige bosbokke, en 'n verskeidenhied van baie ou boomspesies. Die pogings tot herbebossing is toegespits op die plekke waar indringer-plantegroei die grense van die oorspronklike bos binnegedring het.

Professor Bob Mash, hoof van die komitee, het die volgende te sê gehad: “Verlede jaar het ons omgewingsbewaring as 'n nuwe Fakulteits-aanbieding ingestel, en daardeur hoop ons om helderheid te laat toeneem op die skakels tussen volhoubare lewenswyse en menslike welsyn.” Deur middel van volhoubaarheids-inisiatiewe, hoop die Dekaan se Dekaan se Advieskomitee vir Omgewingsvolhoubaarheid, wat hierdie jaar sy tiende bestaansjaar vier, om uit leiersgeledere ondersteuning te demonstreer vir 'n groen en gesonde kampus by Tygerberg, om sodoende lang-termyn bestuursveranderinge mee te bring, wydverspreide deelname onder die personeel en die studente 'n reakiteit te maak, en om die daarstel van beleide aan te moedig wat omgewingsvolhoubaarheid bevorder.

Elke jaar beywer die komitee hom met verskeie inisiatiewe wat daarop gemik is om studente en personeel se verhoudings met hulle plaaslike omgewing te verbeter. Die Fakulteit se Dekaan se Dekaan se Advieskomitee vir Omgewingsvolhoubaarheid het ook aangesluit by die Global Green and Healthy Hospitals Network (GGHH), wat beteken dat die FGGW nou hulleself toegewy het aan volhoubare praktyke op die gebiede van leierskap, energie, afval, water, kos, geboue, reis, chemikalieë, biodiversiteit en aankope.

Om meer uit te vind oor die Stellenbosch Universiteit se Fakulteit van Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe se Dekaan se Advieskomitee vir Omgewingsvolhoubaarheid, kontak Christine Groenewald (clgroenewald@sun.ac.za)

Florence de Vries