HPTN 071 Modellerings- en ekonomiese ontledings toon voordele van gemeenskapswye MIV-toetsing en -behandeling

Die resultate van die HPTN 071 (PopART) studie is by die International AIDS Society Conference on HIV Science in Mexikostad (IAS 2019) voorgelê.
Die voortsetting van gemeenskapswye MIV-toetsing en die spoedige aanvang van behandeling soos wat tydens die HPTN 071 (PopART)-studie in Suid-Afrika en Zambië gelewer is, kan tot ʼn aansienlike afname in nuwe MIV-gevalle lei, kostedoeltreffend wees en help om die UNAIDS-teikens vir 2030 te haal. Dít volgens wiskundige modelleringsramings en kostedoeltreffendheidsontledings wat vandag by die tiende International AIDS Society Conference on HIV Science in Mexikostad (IAS 2019) voorgelê is. 
 
“Ons ramings toon die impak van ʼn volgehoue PopART-intervensie verhoog oor tyd. Ons beraam dat die voorkoms van MIV in die gemeenskappe waar die studie uitgevoer is, die helfte kan wees van wat dit sou gewees het as hierdie intervensie nie plaasgevind het nie,” sê dr William Probert, modelleringsnavorser van aansteeklike siektes aan die Oxford-universiteit in die Verenigde Koninkryk se Nuffield-departement van geneeskunde, 
 
Navorsers het besef hoe belangrik dit is om ʼn raming van die implementeringskoste van hierdie soort intervensie te doen, en het ʼn gedetailleerde koste- en kostedoeltreffendheidsontleding gedoen.  
 
“Ons het gevind die PopART- tuisgebaseerde intervensiepakket kos $5,10-$6,80 in Zambië en $6,40-$8,20 in Suid-Afrika per jaar en per persoon ouer as 14 wat in die studie-gemeenskappe woon,” het dr Katharina Hauck, gesondheidsekonoom van die School of Public Health van die Imperial-kollege in Londen, gesê. “As dit tot 2030 volgehou word, sal die koste per gestremdheids-aangepaste lewensjaar $465-$847 in Zambië en $503-$922 in Suid-Afrika wees, binne die perke van wat as kostedoeltreffend beskou word.” 
 
HPTN 071 (PopART) het die impak ondersoek van ʼn pakket MIV-voorkomingsintervensies, insluitende universele toetsing en behandeling, op die voorkoms van MIV op gemeenskapsvlak onder meer as ʼn miljoen mense wat in 21 stedelike en buitestedelike gemeenskappe in Zambië en Suid-Afrika woon. Voorlopige uitslae is op 18 Julie 2019 in The New England Journal of Medicine gepubliseer. Dit het getoon die verskaffing van ʼn MIV-voorkomingspakket, wat insluit toetsing in hul huise van alle lede van die huishouding en die onmiddellike verwysing vir MIV-sorg en -behandeling van alle mense wat met MIV leef, kan nuwe MIV-oordragte aansienlik verlaag.  
 
“Toekoms-modellering van die uitwerking van HPTN 071 (PopART) bied bewyse dat verhoogde voorsiening van MIV-toetsing en -behandeling die weg kan help baan om beheer oor die epidemie te bewerkstellig,” sê dr Wafaa El-Sadr, HPTN-mede-hoofnavorser en professor in epidemiologie en geneeskunde aan die Universiteit van Colombia, New York. “Talle implementeringsinsigte oor die uitbreiding van hierdie intervensies kan uit die studie bekom word.” 
 
Die navorsingspan was onder leiding van dr Richard Hayes, professor in epidemiologie en internasionale gesondheid aan die London School of Hygiene and Tropical Medicine en dr Sarah Fidler, kliniese professor in MIV-geneeskunde aan die Imperial-kollege, Londen. Die navorsingspan in Zambië is gelei deur dr Helen Ayles, direkteur: navorsing, Zambart, Lusaka, Zambië. In Suid-Afrika was die navorsingspan onder leiding van drr Nulda Beyers en Peter Bock, navorsingsklinici van die Desmond Tutu TB-sentrum aan die Universiteit Stellenbosch, Kaapstad, Suid-Afrika. 
 
“Die HPTN 071-studie dra by tot oortuigende bewyse dat MIV-toetsing en die vinnige aanvang van behandeling nie net vir persoonlike gesondheid belangrik is nie, maar ook om die getal nuwe MIV-infeksies in Afrika suid van die Sahara te verminder,” sê dr Myron Cohen, HPTN-mede-hoofnavorser en direkteur van die Institute for Global Health aan die Universiteit van Noord-Carolina. 
 
HPTN 071 (PopART) is geborg deur die National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), deel van die National Institutes of Health (NIH), met primêre finansiering van die Amerikaanse president se Emergency Plan for AIDS Relief (Pepfar), wat deur die Kantoor van die US Global AIDS Coordinator and Health Diplomacy in die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake bestuur word. Bykomende finansiering is verskaf deur die International Initiative for Impact Evaluation, met steun van die Bill & Melinda Gates-stigting, asook deur die drie NIH-institute: NIAID, die National Institute on Drug Abuse (Nida) en die National Institute of Mental Health (NIMH).  
 
Vir meer inligting oor HPTN 071, besoek hptn.org, of ClinicalTrials.gov deur die studie-identifikasie NCT01900977 te gebruik. 
 
Oor HPTN 
 
Die MIV-voorkomingsproewenetwerk (HPTN) is ʼn wêreldwye samewerkende kliniese proewenetwerk wat navorsers, etici, gemeenskapslede en ander vennote byeenbring om die veiligheid en doeltreffendheid te toets van intervensies wat ten doel het om die opdoen en oordrag van MIV te voorkom. Die NIAID, NIMH en Nida is mede-borge van die HPTN. Die HPTN het met meer as 85 kliniese navorsingsterreine in 19 lande saamgewerk om nuwe MIV-voorkomingsintervensies en -strategieë te evalueer in populasies wat ʼn disproposionele las van die infeksie dra. Die HPTN-navorsingsagenda – meer as 50 voltooide of lopende proewe met meer as 161 000 ingeskrewe en geëvalueerde lede – is primêr gefokus op die gebruik van geïntegreerde strategieë: die gebruik van antiretrovirale middels (antiretrovirale terapie en pre-blootstellingprofilakse); intervensies vir middelmisbruik, veral die gebruik van dwelms wat ingespuit word; intervensies om gedragsrisiko te verminder en strukturele intervensies. Vir meer inligting, besoek hptn.org. 
Kim Cloete