Skenkings

'n Direkte donasie kan gemaak word in die Buro se tjekrekening:

Beide die WAT Trust en die Buro van die WAT het belastingvrystelling kragtens artikel 18 A en derhalwe word artikel 18 A-kwitansies vir alle donasies uitgereik.


Naam van bank: Standard Bank
Taknaam: Stellenbosch
Takkode: 050610
Rekeningnommer: 072264578
Rekeningnaam: WAT TRUST

BAIE BELANGRIK: Indien u 'n direkte inbetaling maak, moet u asseblief 'n afskrif van die depositostrokie aan die Buro van die WAT e-pos, faks of pos.

Klik HIER om per kredietkaart te skenk.

Klik HIER vir 'n donasievorm.