Trustees

 

Fondse wat deur die WAT TRUST ontvang word, sal professioneel deur die trustees bestuur word met PriceWaterhouseCoopers as die ouditeure.

Trustees: Mev. E. de la H. Meaker (Voorsitter), dr. W.F. Botha, mnr. R.P. Gouws, mnr. J.A. Holtzhausen, prof. E. Links, prof. J.T. Meij, mnr. H.G. Raubenheimer, mnr. P.G. Steyn, mnr. J.G. Swiegers, prof. L.A. van Dyk

Eretrustee: Dr. Mathews Phosa