Die WAT in 'n neutedop

Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal

 • Dokumenteer die Afrikaanse woordeskat in sy wydste omvang; nie slegs Standaardafrikaans nie, maar alle vari√ęteite van Afrikaans: Ons werk tans aan die letter S
 • Is die grootste projek ooit rondom Afrikaans en die kroonjuweel van Afrikaanse woordeboeke
 • Is op die internet toeganklik vir 300 000 studente aan Suid-Afrikaanse universiteite
 • Word as elektroniese hulpmiddel gebruik in die onderrig van Afrikaans op skool

Die WAT as instelling

 • Lewer daagliks 'n gratis telefoniese taaldiens
 • Bevorder veeltaligheid deur opleiding en steun te verskaf aan die woordeboekeenhede vir die ander tien amptelike landstale
 • Verskaf opleiding aan woordeboekmakers, onderwysers, leerders en studente van Suid-Afrika en ander Afrikalande
 • Publiseer benewens die WAT en Elektroniese WAT ook Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA), EWA Supplement en Sinonieme en verwante woorde
 • Publiseer die internasionale vaktydskrif Lexikos wat in 23 lande versprei word

Die WAT as maatskappy

 • Die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal is tans 'n maatskappy sonder winsoogmerk wat in 2000 as 'n Artikel 21-maatskappy geregistreer is (registrasienommer 2000/028164/08). Dit is ook as 'n organisasie sonder winsoogmerk (nommer 052-843) en 'n openbare weldaadorganisasie (nommer 930012568) geregistreer.
 • Die huidige direkteure is prof. A. Schoonwinkel (Voorsitter), prof. R.H. Gouws (Ondervoorsitter), dr. W.F. Botha (Uitvoerende Direkteur), dr. L.E. Combrink, mnr. H.A.J. Lombard, prof. M. Pienaar en dr. R.A. Stevens.