Matie-stemme

Cheri-Leigh Erasmus

Alumna van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe


“Regverdigheid en gelykheid lê my baie na aan die hart, en hierdie waardes is groot motiveerders in my loopbaan.”

Hoe verander ons gedrag rakende korrupsie? Hoe betrek ons die stemloses onder ons in besluitnemingsprosesse? Hoe skep ons werkgeleenthede waar dit die nodigste is? Dit is die soort vrae wat Cheri-Leigh Erasmus, ’n alumna van die Universiteit Stellenbosch (US), opgewonde maak.

Cheri-Leigh, wat in 2006 met ’n BA-graad in internasionale studies gegradueer het en tans vir die Accountability Lab in Washington, DC, werk, geniet dit om moeilike uitdagings aan te pak.

“Ek het nog altyd ’n baie sterk sosiale gewete gehad en ’n bewustheid van wat dit beteken om ‘te hê’ of ‘nie te hê nie’. Ek kan dit toeskryf aan my opvoeding en my waarneming van die invloed van die veranderende dinamika in Suid-Afrika gedurende die oorgang na demokrasie en daarna.

“Noudat ek ’n groot deel van die wêreld gesien het, kan ek nie help om die behoeftes, maar ook die veerkragtigheid in gemeenskappe waarmee ek interaksie het, raak te sien nie. Hierdie kontraste motiveer my. Regverdigheid en gelykheid lê my baie na aan die hart, en hierdie waardes is groot motiveerders in my loopbaan.”

Deur middel van ’n verskeidenheid programme in Nepal, Pakistan, Mali, Nigerië, Liberië en Suid-Afrika ondersteun die Accountability Lab diegene wat positiewe sosiale en ekonomiese verandering teweegbring deur positiewe idees in hul gemeenskappe te implementeer. Cheri-Leigh se rol het spesifiek betrekking op monitering, evaluering en leer.

“Dit is vir my belangrik om te verstaan wat die impak van ons werk in die verskillende lande is en om ons besluitnemingsprosesse aan te pas om uiteindelik relevante programme te ontwikkel.”

In haar kinderjare in Robertson in die Breedevallei, is Cheri-Leigh se begeerte om die wêreld te sien hoofsaaklik deur foto-essays in die National Geographic gevorm.

“Ek het geweet dat ek my belangstelling in aktuele sake en politiek wou kombineer met ’n begeerte om die wêreld te sien. My ouers is albei voormalige onderwysers en ek het baie geleer uit hul besondere leierskapvaardighede, nederigheid, empatie en kapasiteit vir gemeenskapsbetrokkenheid. Bo alles het dit bepaal hoe ek aansluiting vind by mense in enige situasie.”

Gedurende haar tyd by die US het Cheri-Leigh twee termyne op die Studenteraad (SR) gedien, eers as voorsitter van die Verenigingsraad en daarna as ondervoorsitter van die SR. Sy was ook voorsitter van UNASA (United Nations Association of South Africa).

Voordat sy die pos by die Accountability Lab aanvaar het, was Cheri-Leigh die uitvoerende hoof van die Suid-Afrika-Washington Internasionale Program (SAWIP), ’n inisiatief waaraan sy ook as student deelgeneem het. SAWIP kies ontluikende leiers van vyf Suid-Afrikaanse universiteite om aan ’n leierskapontwikkeling- en gemeenskapsbetrokkenheidprogram deel te neem.

“My deelname aan SAWIP het my oë oopgemaak vir die omvang van internasionale ontwikkelingsgeleenthede en het aan my deurslaggewende blootstelling aan internasionale werkgeleenthede gegee. Te danke aan die program het ek vir die eerste keer aan ’n loopbaan in die internasionale niewinssektor begin dink.”

Ondanks die feit dat sy oorsee woon, is Cheri-Leigh se identiteit stewig in Suid-Afrika gewortel.

“My hoop is dat meer Suid-Afrikaners betrokke sal raak by betekenisvolle en ongemaklike gesprekke met mense uit verskillende agtergronde. Ek dink dit gaan vir Suid-Afrikaners moeilik wees om verdeeldheid te oorkom as mense nie bereid is om met begrip en ’n bereidheid om te verander met mekaar interaksie te hê nie.”

- Deur Pia Nänny -